Sissejuhatus

2009

Teadusteksti oluliseks tunnuseks on viitamine. Õige viitamise oskus on vajalik kõrgkooliõpinguis. Eritüübiliste teadustekstide - referaatide, esseede ja seminaritööde - kirjutamine eeldab oskust kasutada korrektselt teiste autorite andmeid, seisukohti ja mõtteid. Õppematerjal "Praktilisi harjutusi õigeks viitamiseks I. Tsiteerimine ja parafraseerimine" aitab kaasa nende pädevuste (teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste) kujunemisele. Siin keskendutakse tsitaadi ja parafraasi formuleerimisele ning õpetatakse, kuidas neile korrektselt viidata.

Õppematerjal on mõeldud auditoorse töö toetamiseks ja iseseisvaks kodutööks. Selle läbimiseks kulub Sul aega umbes neli tundi. Teadmiste hindamiseks saad kasutada erinevaid testivahendeid ja õpitu reflekteerimiseks harjutusi.