Sissejuhatus

Krista Uibu

Iga teadustekst peab vastama oma valdkonna teadustöö nõuetele. Vastavust kriteeriumidele hindavad tavaliselt lugejad, juhendaja, oponent/retsensent, kaitsmiskomisjoni liikmed vm. Õppematerjalis "Akadeemilise teksti hindamine" antakse ülevaade hea akadeemilise teksti tunnustest ja jagatakse nõuandeid, mida võiks/tuleks jälgida üliõpilaste teadustööde hindamisel. Võimaldab ju adekvaatne ja läbimõeldult koostatud tagasiside kirjutajal oma vigadest õppida ning seeläbi areneda. Et jõuda kõrgetasemelise akadeemilise tekstini, on oluline, et töö autor (st kirjutaja) ja juhendaja (mõnikord ka retsensendid) teeksid omavahel koostööd. Selles õppematerjalis analüüsitakse retsensioone, mis on kirjutatud üliõpilaste teadustööde kohta. Tagamaks autorite anonüümsust, ei ole töödele ega autoritele nimeliselt viidatud.

Õppematerjal on mõeldud auditoorse töö toetamiseks ja iseseisvaks kodutööks. Selle läbimiseks kulub Sul aega umbes neli tundi. Õpitu rakendamiseks ja reflekteerimiseks on erinevad ülesanded ja harjutused.

2010