Internetikeele mõjud kirjakeeles

  pilt

Internetikeele mõjud kirjakeeles

Krista Uibu
, eesti keele ja kirjanduse lektor, PhD

Maailmas on mitu tuhat keelt. Neist oma kirjakeele on saanud vaid väike osa, nende hulgas ka eestlased. Kirjakeel on tavaliselt (sh eesti kultuuris) kõige olulisem allkeel ja mõnikord kasutatakse seda mõistet kogu keele sünonüümina. Tegelikult jaguneb keel erinevateks registriteks/ suhtluskeelteks, mida iseloomustavad kindlad tunnused.

Õppematerjalis "Kirjakeel ja kõnekeel. Internetikeele mõjud kirjakeeles" käsitletakse kirja- ja kõnekeele erinevusi, analüüsitakse omapärast nähtust - internetikeelt - ning suhtlusportaalide keelekasutust. Õppematerjal on mõeldud iseseisvaks tööks. Selle läbimiseks kulub aega umbes neli tundi. Omandatud teadmisi saab kontrollida erinevate enesetestide, mõtlemis- ja analüüsiülesannete abil. Teoreetilisi ülevaateid ilmestavad tabelid, mis on abiks teemast arusaamisel.