Hold the line!

 

pilt

HOLD THE LINE!

I

TALKING ON THE PHONE


Liina Soobik, inglise keele lektor, mag (konverentsitõlge)

2010


Kursus "Ärge pange toru ära!" on abiks neile, kes peavad inglise keeles telefonitsi ametlikke või poolametlikke asju ajama. Kursus koosneb 3 osast: tähed ja numbrid, vajalikud väljendid ja sõnumid. Lisatud on ülesandeid kuulamiseks ja harjutamiseks.

Kursuse valinud õppija teab, et
  • telefonivestluses ei saa loota joonistamisele, kirjutamisele, miimikale ja žestidele, kui on vajalik tähtsat infot edastada. Loota saab vaid keelele ja häälele.

Kursuse 1.osa läbinud õppija teab, et

  • kõnelejad peavad valima ühise keele ja kui selleks on inglise keel, siis on ta harjutuste abiga meelde tuletanud tähestiku
  • temale öeldakse ja temalt oodatakse telefonivestluses teatud väljendeid, millest ta on valiku meelde jätnud.