Hold the line!

 

pilt

HOLD THE LINE!

II


TALKING ON THE PHONE


Liina Soobik, inglise keele lektor, mag (konverentsitõlge)

2010


Kursus "Ärge pange toru ära!" on abiks neile, kes peavad inglise keeles telefonitsi ametlikke või poolametlikke asju ajama. Kursus koosneb 3 osast: tähed ja numbrid, vajalikud väljendid ja sõnumid. Lisatud on ülesandeid kuulamiseks ja harjutamiseks.

Kursuse 2.osa läbinud õppija teab, et

  • tekstilõikudes antud teadmised ja kuulamisharjutustega kontrollitud oskused võimaldavad telefoni teel lihtsamaid kokkuleppeid sõlmida ja ka edastatud sõnumeid õigesti kirja panna;
  • kursusel omandatud alusoskustega suudab ta telefonivestluses osaleda ja ei pane halba sidet teeseldes võõrkeelset juttu kuuldes toru hargile, et kommunikatsiooni katkestada.