Õpiobjekti lühitutvustus:

Oled avanud eesti keele harjutustiku, mis aitab Sul kolme tegusõna – tulema, minema ja käima – õiget ja asjakohast kasutamist treenida. Harjutustik algab meeldetuletusega sellest, millistes tähendustes kolme liikumisverbi kõige enam kasutatakse. Seda teksti on ilmestamas animatsioon. Edasi järgneb alalõik, kus tutvustatakse samade tegusõnade esinemist ning tähendust ühendverbides, afiksaalverbides.

Teemat tutvustavate tekstide järel saate hakata harjutama. Harjutused on kahe raskusastmega: esimesed 7 on lihtsamad, kus tuleb valikvastuste seast õige leida ning sellel klõpsata (ära märkida). Järgnevad 10 on lünktekstid, kuhu tuleb endal kirjutada õige tegusõna õiges vormis.

Harjutustik on koostatud, pidades silmas keele valdamist kesktasemel (B1-B2). Mõeldud eelkõige üliõpilastele, võib aga kasutada ka keelekursustel või vene õppekeelega gümnaasiumides eesti keele õppimisel-õpetamisel.

Terve harjutustiku läbimiseks ning teemakohaste tekstidega tutvumiseks peaks kuluma umbes 6 tundi. Oleneb muidugi Sinu keeletasemest ning sellest kiirusest, millega oled üldiselt harjunud selliseid harjutusi tegema.

Kui oled harjutustiku läbi „kirjutanud“ peaks Sinu jaoks olema tunduvalt lihtsam tegusõnu ’tulema’, ’minema’ ja ’käima’ õigesti kasutada. Samuti oled ilmselt juurde õppinud nende liikumisverbidega moodustatud ühendtegusõnu ning nende tähendusi.
 
Autor: Aurika Komsaare
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia kultuurhariduse osakond
2011

logod
Creative Commonsi litsents
Autori Aurika Komsaare teos pealkirjaga Eesti keele harjutusvara - sõnade 'tulema', 'minema', 'käima' kasutamine on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsents.