Õistaimede sugupuu

iDevice ikoon

Lisanna Schmidt
Tartu Ülikool, 2012

Silme ette kangastub kõigil mõni taim, kui kuulda sõna taimeriik.Kui mõelda visuaalsest pildist kaugemale -
selle taime olulisusest, kasutusvõimalustest ja seotusest teiste taimedega, siis võib teadmisi vajaka jääda.
Minikursuse eesmärgiks on tutvustada taimeriigi korraldust, näidata taimede mitmekesisust ja selgitada
õistaimede süsteemi, mis lihtsustab tundmatu taime määramist. Õistaimede laialdane rühm hõlmab kogu
seda taimestiku mitmekesisust, mida leiame igal pool endi ümber: metsas, põllul, aias, rohumaal.
Õistaimede hulgast on valitud erinevaid näiteid, mis kujutavad ilmekamalt kogu käsitletavat taimerühma.

Kursus on jaotatud neljaks peatükiks, millest esimene on sissejuhatus ja jagab alusteadmisi,
järgnevad aga annavad põgusa ülevaate erinevatest taimerühmadest. Valik kursusel ettetulevatest
tundmatutest mõistetest on tähistatud tärniga ja nende selgitused avanevad mõistel klikkides.

Minikursuse läbimiseks kulub ligikaudu 6 tundi.