Ilma vaatlemine ja ennustamine

Sven-Erik Enno
Tartu Ülikool, 2012

 

Käesoleval minikursuses õpime tundma ilmaga seotud teemasid, mis on inimesele läbi aegade
olulised ja huvipakkuvad olnud. Vanasti määras ilmastik põllult saadava saagi ning seeläbi
inimeste toidutagavara. Tänapäeval sõltuvad mitmed olulised majandusharud nagu näiteks
laevandus ja lennundus oluliselt ilmast. Ilm on oluline nii suviste väliürituste korraldamisel
kui ka lihtsalt igapäevaelus, määrates näiteks selle, mida hommikul välja minnes selga panna.

Kursuse algul tutvustatakse ilmaga seotud põhimõisteid ning Eesti ilma olulisemaid iseärasusi.
Edasi vaatame, millega ja kuidas on võimalik ilma mõõta ja vaadelda. Saame näiteks teada,
kuidas mõõta temperatuuri, sademeid, lumikatte paksust, õhurõhku, õhuniiskust.
Samuti õpime tundma pilvede põhiliike ning erinevaid ilmastikunähtusi.
Kursuse lõpuosa keskendub ilma ennustamisele.
Esiteks vaatame, kuidas seda teevad teadlased ning hiljem ka mõned näpunäited,
kuidas ise ilma lühemaks ajaks ette ennustada.

Soovin kõigile kursusel osalejatele põnevat uurimist, vaatamist, avastamist!
Minikursuse läbimiseks kulub ligikaudu 6 tundi.