Haridusterminid


Õpiobjekti koostas Sirje Annik
Tartu ülikooli Narva kolledži eesti keele assistent
2012

 

Antud õpiobjekt on abivahendiks õpetajakoolituse üliõpilastele hõlbustamaks nende arusaama Eesti hariduspoliitika oskussõnavara teemast, kuna Eestis pole veel välja antud mahukat haridusterminite seletavat sõnaraamatut.

Sõnade ja terminite tähenduste seletused ning definitsioonid on mõeldud õppuritele iseseisva tööna lugemiseks ning õppimiseks 26 tunni ulatuses. Iga osa lõpus on õppijal võimalik sooritada kolm erinevat ülesannet ehk enesekontrollitesti, mis koosneb kokku 15 küsimusest. Teise testülesande eripäraks on see, et üliõpilane peab vastama kõikidele küsimustele, enne kui saab teostada enesekontrolli, sest õiged vastused on esitatud kogu ülesande jaoks.

Õpiobjektis on käsitlemist leidnud 379 haridusterminit või mõistet ning on võimalus sooritada 36 enesekontrollitesti, kus on kokku 180 küsimust.