Enesetapp - faktid ja müüdid

Karmel Tall
Tartu Ülikooli elukestva õppe keskus
2012

Mõne inimese jaoks võib vahel tunduda, et oma elu lõpetamine on ainukene väljapääs talumatust olukorrast. Enesetapu põhjused on mitmetahulised ja ühest vastust sellele, miks inimesed otsustavad oma elu ise lõpetada, ei ole. Käesolev õpiobjekt tutvustab enesetapu temaatikaga seotud müüte ja fakte, riskitegureid ja -hindamist. Õpiobjekti eesmärgiks on teadlikkuse tõstmine enesetapu teemal.

Õpiobjekt on mõeldud iseseisvaks läbimiseks, milleks kulub aega umbes kaheksa tundi.

Õpiobjekt on jagatud alateemadeks, mida on soovitav lugeda üksteisele järgnevalt. Alateemade juures toodud ülesanded ja mõtisklused aitavad loetut mõtestada ja meelde jätta. Lõpetuseks on võimalik sooritada valikvastustega test, mille edukas läbimine kinnitab, et olete teema läbinud ja mõistate enesetapu riski- ja kaitsvaid tegureid ning teate, millised faktid ja müüdid kehtivad enesetapu kohta.

Õpiobjekt on valminud programmi BeSt raames.