Kontakt

DSpace at Tartu University Library administraatoritega on võimalik ühendust võtta:

Tagasiside vorm: Tagasiside
E-post: dspace-help@dspace.ut.ee