Now showing items 1-781 of 781

   Subject
   17. saj. [1]
   18. saj. [1]
   19. saj [1]
   19. saj. [2]
   1918-1940 [1]
   1990-ndad [1]
   20. saj. [2]
   20. saj. algus [1]
   21. saj. algus [1]
   aegridade analüüs [1]
   agrometeoroloogia [1]
   aimekirjandus [5]
   ajakirjandus [2]
   ajakirjandusajalugu [2]
   ajakirjanduseetika [2]
   ajakirjandusvabadus [3]
   ajakirjanikud [1]
   ajalooallikad [1]
   ajalooline demograafia [1]
   ajalooline psühholoogia [1]
   ajaloolised aspektid [1]
   ajalugu [4]
   algoritmid [3]
   algoritmiteooria [2]
   algõpetus [1]
   alus [1]
   aluspõhi [1]
   anatoomia [1]
   andmeanalüüs [1]
   andmeesitus [1]
   andmestruktuurid [3]
   andmetüübid [2]
   antiikfilosoofia [1]
   areng [1]
   arengubioloogia [1]
   arengumaad [1]
   arenguökonoomika [2]
   arengupsühholoogia [2]
   argumentatsioon [1]
   arheoloogia [1]
   arheoloogilised leiud [1]
   arhiivid [1]
   arhiividokumendid [2]
   arhiivikogud [1]
   arhiivindus [2]
   artiklikogumikud [6]
   arvutilingvistika [1]
   arvutivõrgu arhitektuur [1]
   arvutivõrgud [1]
   aspekt (keelet.) [1]
   assürioloogia [1]
   asulakohad [1]
   asustusarheoloogia [1]
   atleetvõimlemine [1]
   avalik valik [1]
   avalik-õiguslik ringhääling [1]
   avalik-õiguslikud juriidilised isikud [1]
   balti rahvad [1]
   Baltimaad [1]
   bibliograafiad [1]
   bioloogia [1]
   bioloogiline mitmekesisus [1]
   biomaterjalid [1]
   biomeetria [1]
   biomehaanika [3]
   botaanika [1]
   C (programmeerimiskeel) [1]
   deiksis [1]
   demokraatia [2]
   diagnostika (med.) [5]
   dialoog [1]
   didaktika [3]
   digitaalne kultuur [1]
   digitaalne signaalitöötlus [2]
   digitaalpilt [2]
   digitaalsignaalid [2]
   diplomaatia [1]
   Diskreetne matemaatika [1]
   diskreetsignaalid [2]
   diskursusanalüüs [1]
   dissertatsioonid [1]
   dogmaatika [1]
   dokumendid [1]
   draamaõpe [1]
   e-raamatud [10]
   e-teavikud [1]
   e-texts [1]
   Eelam [1]
   Eesti [19]
   Eesti Evangeelne Luterlik Kirik. Palamuse kogudus [1]
   eesti keel [41]
   Eesti Televisioon [1]
   eestlaste [1]
   eestvedamine [1]
   eestvedamise teooriad [1]
   eitus (keelet.) [1]
   eksperimentaalpsühholoogia [1]
   elektronseadised [1]
   elektroonikaaparatuur [1]
   elemendid [1]
   elupaigad [1]
   elupaigakaitse [1]
   elusloodus [1]
   elustik [1]
   emakeel [1]
   emakeeleõpetus [3]
   embrüoloogia [1]
   eneseabi [3]
   enesekohane teadmine [1]
   eneseväljendus [1]
   ennetav meditsiin [3]
   eripedagoogika [3]
   erivajadustega lapsed [1]
   esiajalooline [1]
   esiajalugu [1]
   esinemiskunst [1]
   etnopsühholoogia [1]
   ettevõtlus [1]
   ettevõtte rahandus [1]
   ettevõtted [1]
   ettevõttemajandus [1]
   ettevõttestrateegia [2]
   Euroopa [2]
   Euroopa Liidu õigus [2]
   Euroopa Liit [1]
   farmakoloogia [2]
   farmakoteraapia [2]
   filosoofia [1]
   filosoofia ajalugu [3]
   finantsanalüüs [1]
   finantsjuhtimine [1]
   finantsturg [1]
   fitness [1]
   Fortran (programmeerimiskeel) [1]
   fotomaterjalid [1]
   funktsionaalanalüüs [1]
   funktsionaalprogrammeerimine [1]
   fülogenees [2]
   füsioloogia [1]
   füsioloogilised aspektid [1]
   füüsika [5]
   füüsiline aktiivsus [2]
   füüsiline areng [3]
   geenid [2]
   geneetika [1]
   geneetilised aspektid [1]
   generatiivne lingvistika [1]
   Geoinformaatika [1]
   geoloogia [1]
   geoloogiline areng [1]
   geomorfoloogia [1]
   grammatika [8]
   grammatiline aeg [1]
   grammatiseerumine [1]
   gümnaasiumid [2]
   hagimenetlus [1]
   haige uurimine [2]
   hajumine [2]
   haldusaktid [1]
   halduslepingud [1]
   haldusmenetlus [1]
   hamba-lõualuusüsteem [1]
   hambaarstid [1]
   haridus [2]
   haridusajalugu [1]
   hariduseesmärgid [1]
   hariduslikud erivajadused [1]
   haridusuuringud [1]
   harjutused [2]
   häälikulugu [2]
   hindamine [1]
   histoloogia [1]
   historiograafia [2]
   hulgateooria (mat.) [1]
   humanitaarõigus [1]
   hügieen [1]
   hüpersomnia [1]
   infohaldus [1]
   infokandjad [1]
   inimene [2]
   inimese füsioloogia [1]
   inimõigused [1]
   inimsuhted. [1]
   institutsionalism [1]
   institutsioonid [1]
   intellektitehnika [2]
   isiksusepsühholoogia [1]
   isiksushäired [1]
   jalgpall [1]
   jalgrattasport [1]
   jalgsimatkad [1]
   järjekorrateooria [2]
   jooga [4]
   joogaharjutused [3]
   joonestamine [1]
   Jõgevamaa [1]
   jõud (füüs.) [1]
   jõuharjutused [1]
   jõutreening [2]
   juhtimisotsused [1]
   juhtimispsühholoogia [1]
   juhtimisstiilid [1]
   jumalateenistused [1]
   kaasused (jur.) [1]
   kahjustused [1]
   kalmed [1]
   kalmistud [1]
   karate [1]
   kardioloogia [1]
   karistused [1]
   karistusõigus [1]
   karjäär (teenistuskäik) [1]
   karjääriplaneerimine [1]
   kasvajad [1]
   kasvukohatüübid [1]
   katteseemnetaimed [1]
   käänamine [1]
   käänded [2]
   käsipall [1]
   käsiraamatud [20]
   keeleajalugu [11]
   keeled [1]
   keelekasutus [2]
   keelekorraldus [1]
   keelenäited [1]
   keelenorm [1]
   keelepoliitika [1]
   keelestruktuur [1]
   keeleteadlased [2]
   keeleteadus [6]
   keerukusteooria [1]
   keha koostis [2]
   kehaehitus [1]
   kehakaal [1]
   kehaline kasvatus [2]
   kehaline töövõime [1]
   kehalised harjutused [1]
   kehalised võimed [4]
   kemoteraapia [1]
   kergejõustik [1]
   keskaeg [2]
   keskkond [1]
   keskkonnateadus [1]
   keskkonnategurid [1]
   kihelkonnad [1]
   kiirgus [1]
   kiiritusravi [2]
   kiirus [2]
   kinantropomeetria [1]
   kirikud (org.) [1]
   kirikulugu [1]
   kirjakeel [6]
   kirjandiõpetus [1]
   kirjandusteooria [1]
   kirjastamine [1]
   kirjutamisõpetus [1]
   kirjutusmaterjalid [1]
   kirurgia [1]
   klassifikatsioonid [1]
   kliimamuutused [1]
   kodulugu [1]
   kognitiivne areng [1]
   kognitiivne lingvistika [1]
   kognitiivne psühholoogia [1]
   kogudused [1]
   kohalik ajakirjandus [1]
   kohtud [3]
   kohtulahendid [1]
   kohtumeditsiin [1]
   kohtumeditsiiniekspertiis [1]
   kommentaarid [1]
   konkurentsipoliitika [1]
   konserveerimine [2]
   kontekst [1]
   konverentsikogumikud [1]
   konverentsikogumikud. [1]
   koolieelikud [1]
   koolieelne pedagoogika [1]
   koolimatemaatika [1]
   kooliõpikud [4]
   koolisotsiaaltöö [1]
   koopad [1]
   koordinatsioon (füsiol.) [1]
   koostöö [1]
   koostöö. [1]
   korpused (keelet.) [1]
   korvpall [2]
   kõne arendamine [2]
   kõne areng [1]
   kõneaktide teooria [1]
   kõnekeel [1]
   kõrgharidus [1]
   kõrgkeskaeg [1]
   kõrgkooliõpikud [85]
   kõrgkooliõpikud ing [5]
   kõrvutav lingvistika [1]
   krediidiasutused [1]
   kriminaalõigus [1]
   kriminoloogia [1]
   kristlus [1]
   kroonikad [2]
   kulturoloogia [1]
   kultuur [1]
   kultuur. [1]
   kultuuriajalugu [2]
   kultuurilis-ajalooline psühholoogia [1]
   kultuurisotsioloogia. [1]
   kutsehaigused [1]
   kutseharidus [1]
   kutseõpe [12]
   küberruum [1]
   küberturve [1]
   küsilaused [1]
   kvantmehaanika [5]
   kvantstatistika [1]
   kvantteooria [3]
   lapse arendamine [2]
   lapse areng [1]
   lapsed [3]
   lapsepsühholoogia [1]
   lastehaigused [1]
   lastekirjandus [2]
   lausetüübid [2]
   läänemeresoome keeled [2]
   lähiajalugu [1]
   Läti [1]
   Leedu [1]
   leksikonid [2]
   Lévi-Strauss, Claude, 1908-2009 [1]
   Lévy-Bruhl, Lucien, 1857-1939 [1]
   lihased [2]
   lihasehaigused [1]
   lihasekontraktsioon [1]
   lihaskude [1]
   lihtlaused [1]
   lihtsustatud õpe [2]
   liigutused [1]
   liikumine [1]
   liikumisfüsioloogia [1]
   liikumisravi [1]
   liitlaused [2]
   Liivimaa Ordu [1]
   lineaarne planeerimine [2]
   linnastumine [1]
   liturgika [1]
   loengud [3]
   loengud ing [1]
   loodus [1]
   loodusgeograafia [2]
   looduskaitse [1]
   looduslikud tingimused [1]
   loogika [4]
   loogiline mõtlemine [1]
   loogiline programmeerimine [1]
   loomastik [2]
   loomastikukaitse [1]
   loomingupsühholoogia [1]
   loov mõtlemine. [1]
   loovus [1]
   loovus. [1]
   lugemisõpetus [1]
   luterlik kirik [1]
   luukude [1]
   luule [1]
   maadlus [1]
   maailm [1]
   Maailma Kaubandusorganisatsioon [1]
   maailmamajandus [1]
   maailmavaade [1]
   maastikud [2]
   majandusanalüüs [1]
   majanduslik areng [1]
   majandusmatemaatika [3]
   majandusmudelid [2]
   majanduspoliitika [2]
   majandussektorid [1]
   majandussüsteemid [1]
   majandusteadus [2]
   majandusteooriad [3]
   makroökonoomika [2]
   male [1]
   masinloetavad [1]
   massikommunikatsioon [1]
   matemaatika [1]
   matemaatiline loogika [3]
   matemaatiline planeerimine [2]
   matemaatiline statistika [3]
   mathematics [1]
   matkamine [1]
   matkavarustus [1]
   määramismeetodid [1]
   mägimatkad [1]
   mälu (psühh.) [2]
   mäluprotsessid [1]
   mänguteooria [2]
   meditatsioon [1]
   meditsiin [2]
   meditsiiniuuringud [1]
   meedia [1]
   meetodid [2]
   menetlusõigus [2]
   mereõigus [1]
   Mesopotaamia [1]
   metafoorid [2]
   metallid [2]
   metallide tehnoloogia [2]
   metallide töötlemine [2]
   metalliõpetus [2]
   metallurgia [2]
   meteoroloogia [1]
   metonüümid [1]
   metroloogia [1]
   metsad [1]
   mikrobioloogia [1]
   mikroökonoomika [3]
   mittelineaarne planeerimine [2]
   modaalsus [1]
   molekulaarbioloogia [1]
   molekulaargeneetika [1]
   morfoloogia (keelet.) [4]
   motoorika [1]
   motoorika juhtimine [1]
   mõjutamine [1]
   Mõõgavendade Ordu [1]
   mõõtmine [1]
   mõõtmismeetodid [1]
   mõtlemine [3]
   mõtlemise arendamine [1]
   mõtlemise areng [2]
   mõtlemisprotsessid [1]
   MPI (tarkvara) [1]
   muistne vabadusvõitlus, 1208-1227 [1]
   murded [4]
   nahahaigused [1]
   nägemispsühholoogia [1]
   näitlikustamine [1]
   näitvahendid [1]
   närvihaigused [1]
   neonatoloogia [1]
   neurofüsioloogia [2]
   neuromuskulaarne füsioloogia [1]
   niidud [1]
   nimisõnafraasid [1]
   noored [2]
   norskamine [1]
   nõustamine [1]
   ohutus [2]
   onkoloogia [4]
   operatsioonianalüüs [1]
   operatsioonisüsteemid [1]
   orgaaniline keemia [2]
   orgaaniline süntees [1]
   organisatsioonikäitumine [1]
   organisatsioonikäitumine. [1]
   organisatsioonipsühholoogia [1]
   orienteerumiskaardid [1]
   orienteerumissport [1]
   ortodontia [1]
   ortograafia [1]
   oskuskeel [1]
   oskussõnastikud [2]
   otsustamine [1]
   otsustusteooria [1]
   õigusaktid [1]
   õigusfilosoofia [1]
   õiguskaitse [1]
   õiguskord [1]
   õiguslik [1]
   õigusloome [1]
   õigusnormid [2]
   õiguspsühholoogia [1]
   õigusriik [1]
   õigussüsteemid [2]
   Õim, Haldur, 1942- [1]
   õpetajad [1]
   õpetamine [2]
   õpetamise metoodika [24]
   õpetamise metoodika ing [1]
   õpikud [4]
   õpilased [1]
   õpioskused [1]
   õpivõimed [1]
   õppematerjalid [16]
   õppenõustamine [1]
   õppetunnid [1]
   õppimine [2]
   öeldis [1]
   ökoloogia [1]
   ökonomeetria [3]
   ökosüsteemid [1]
   ööpäevarütm [1]
   pahaloomulised kasvajad [2]
   painduvus [1]
   Palamuse kihelkond [1]
   palk [1]
   pangad (maj.) [1]
   pangandus [1]
   paralleelprogrammeerimine [1]
   patoloogia [2]
   patoloogiline anatoomia [2]
   patoloogiline histoloogia [1]
   pärand [1]
   pärijad [1]
   pärilikkus [1]
   pärimine [1]
   pärimisõigus [1]
   pedagoogid [1]
   pedagoogika [2]
   pedagoogiline psühholoogia [3]
   pediaatria [1]
   perearstid [1]
   peremeditsiin [1]
   personaalnimestikud [1]
   personali värbamine [1]
   personalijuhtimine [1]
   personalikoolitus [1]
   personalivalik [1]
   Piibel [1]
   piibliteoloogia [1]
   piirikaitse [1]
   pildiraamatud [1]
   pilditöötlus [2]
   planeerimine [2]
   planeerimismeetodid [1]
   planning [1]
   planning methods [1]
   poeetika [1]
   poliitika [1]
   poliitiline geograafia [1]
   poliitiline ökonoomia [1]
   pooljuhtseadised [1]
   põhikirjad [1]
   põhiõigused [1]
   põhiseadused [1]
   põhiseaduslikkuse järelevalve [1]
   Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon [1]
   põimlaused [2]
   pööramine (keelet.) [1]
   pöördsõnad [1]
   pragmaatika [4]
   praktika [1]
   praktikumid [1]
   preprindid [2]
   professionaalne tunnustus [1]
   professorid [1]
   programmeerimine [4]
   programmeerimiskeeled [1]
   Prolog (programmeerimiskeel) [1]
   pronksiaeg [1]
   propaganda [1]
   protektsionism [1]
   protsessdraama [1]
   psühholingvistika [1]
   psühholoogia [8]
   psühholoogiline nõustamine [2]
   psühholoogilised uuringud [1]
   psühhotehnika [1]
   psühhotehnika. [1]
   psühhoteraapia [1]
   publitsistika [1]
   puud (mat.) [1]
   raadioajakirjandus [2]
   raadioringhääling [1]
   raamatuhoid [1]
   raamatukogud [1]
   raamatukogundus [1]
   rahandus [1]
   rahandusasutused [1]
   rahapoliitika [2]
   rahasüsteemid [1]
   rahvamajandus [1]
   rahvastik [1]
   rahvastikustatistika [1]
   rahvusvaheline kaubandus [1]
   rahvusvaheline õigus [1]
   rahvusvahelised lepingud [1]
   rahvusvahelised organisatsioonid [1]
   rakubioloogia [1]
   rakud [1]
   rannik [1]
   ratsionaalse valiku teooria [1]
   rauaaeg [1]
   ravi [2]
   ravimid [2]
   regionaalareng [1]
   regionaalpoliitika [2]
   restaureerimine [2]
   retoorika [1]
   riigikeel [1]
   riigiõigus [1]
   riigipiirid [1]
   riimkroonikad [1]
   rindlaused [1]
   ringhääling [1]
   ristisõjad [1]
   rööptekstid [1]
   ruumiline planeerimine [1]
   rühivead [1]
   rühmad (mat.) [4]
   rühmateooria [4]
   rühmatöö [1]
   rüht [1]
   saalihoki [1]
   Saksa Ordu [1]
   samblikud [2]
   säilitamine [3]
   seisund [1]
   sekundaartarindid (keelet.) [1]
   selg [1]
   seljavalu [1]
   semantika [5]
   semantilised seosed [1]
   sihitis [1]
   simpleksmeetod [1]
   sisesekretsioonifüsioloogia [1]
   skeletilihased [2]
   soome keel [2]
   sotsiaalpoliitika [1]
   sotsiaalpsühholoogia [1]
   sotsiaalteadused [1]
   sõjavangid [1]
   sõnaliigid [1]
   sõnamoodustus [3]
   sõnaraamatud [1]
   sõnavara [3]
   sõudmine [1]
   Spencer, Herbert, 1820-1903 [1]
   spordiajalugu [1]
   spordifüsioloogia [3]
   spordimeditsiin [2]
   spordimorfoloogia [2]
   spordipedagoogika [2]
   spordipsühholoogia [1]
   sporditeadused [2]
   spordivõistlused [2]
   sport [1]
   SPSS (tarkvara) [1]
   Stahl, Heinrich, u.1600-1657 [1]
   statistics [1]
   statistika [1]
   statistiline analüüs [1]
   statistiline andmetöötlus [1]
   statistiline järeldamine [1]
   statistilised meetodid [1]
   statistilised mudelid [1]
   strateegiad [1]
   strateegiline juhtimine [1]
   stratigraafia [1]
   struktuuripoliitika [1]
   struktuurprogrammeerimine [1]
   suhtlemine [1]
   suhtlemine. [1]
   suhtlemispsühholoogia [1]
   supersümmeetria [1]
   suuhügieen [1]
   Suurbritannia [1]
   suursamblikud [1]
   suusahüpped [1]
   suusatamine [2]
   sümptomid [1]
   süntaks [8]
   süstemaatika [1]
   süüteod [1]
   taimekooslused [1]
   taimestik [2]
   taimestikukaitse [1]
   taimesüstemaatika [1]
   taimkattetüübid [1]
   taju [1]
   Tartu Ülikool [1]
   tähendus [1]
   teadlased [1]
   teadus [1]
   teadus- ja arendustegevus [1]
   teadusajakirjandus [1]
   teadusajalugu [5]
   teadusasutused [1]
   teadusmetodoloogia [2]
   teadustöö [1]
   teesid [1]
   tegevusteooria (psühh.) [1]
   tehiskeskkond [1]
   tehnika [1]
   tehniline ettevalmistus [1]
   tehnilised õppevahendid [1]
   teine keel [1]
   tekstid [1]
   tekstiõpetus [2]
   teleajakirjandus [1]
   televisioon [1]
   teoreetilised aspektid [1]
   termiline töötlemine [2]
   terminid [1]
   terminoloogia [1]
   termoregulatsioon [1]
   terviserisk [1]
   terviseseisund [1]
   tervishoid [1]
   tervislik toitumine [1]
   testamendid [1]
   testid [1]
   toimetamine [2]
   toitumine [1]
   tollibarjäärid [1]
   tollipoliitika [1]
   tõenäosusteooria [3]
   töö hindamine [1]
   töökeskkond [1]
   töökollektiivid. [1]
   tööohutus [1]
   tööpsühholoogia. [1]
   töösuhted. [1]
   töötajad [1]
   töötervishoid [1]
   transistorid [1]
   transpordiülesanded [1]
   traumatoloogia [1]
   treenerid [18]
   treening [8]
   treeningukoormused [1]
   treeningusüsteemid [3]
   trükised [1]
   tsensuur [2]
   tsiviilkohtumenetlus [1]
   tsiviillennundus [1]
   tsivilisatsioon [1]
   tugi- ja liikumiselundkond [3]
   tunnistamine [1]
   turumajandus [1]
   turundus [1]
   ujumine [1]
   uneapnoe [1]
   unehäired [1]
   unetus [1]
   uni [1]
   usaldusväärsus [1]
   usundid [1]
   usundilugu [1]
   usuõpetus [1]
   uudised [1]
   uudisteagentuurid [1]
   uurimismeetodid [1]
   Ühinenud Rahvaste Organisatsioon [1]
   ühiskond [1]
   ühtekuuluvuspoliitika [1]
   üldkeeleteadus [3]
   üleminekumajandus [1]
   ülesanded [5]
   ülesanded ing [1]
   ületreenituse sündroom [1]
   ülikoolid [1]
   Vana-Lähis-Ida [1]
   vastsündinud [1]
   vastsündinufüsioloogia [1]
   vastsündinuhaigused [1]
   vastupidavus [2]
   vastupidavustreening [2]
   vähk (med.) [4]
   väikeettevõtted [1]
   väikelapsed [1]
   välimäärajad [2]
   väliskaubanduspoliitika [1]
   välismajanduspoliitika [1]
   väsimus (biol.) [1]
   vedeliku ja elektrolüütide tasakaal [1]
   vedelikukadu [1]
   veekogud [1]
   veematkad [1]
   Venemaa [1]
   vestlusanalüüs [1]
   Võgotski, Lev, 1896-1934 [1]
   võimlemine [1]
   võistlusmäärused [1]
   võõrkeel [1]
   võrdlev analüüs [1]
   võrguprotokollid [1]
   võrguväljaanded [5]
   võrkpall [1]
   võrkplaneerimine [1]
   vöötlihasrakud [1]
   zen-budism [1]