Recent Submissions

 • Mii lää esi kodu 

  Tirmaste, Katariina (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2019)
  Diplomikontserdil “Mi lää esi kodu” kõlanud palad kuuluvad minu muusikalisse kodusse. Valisin kavva lood, mis on mulle isiklikus plaanis tähtsad ja mis peegeldavad minu muusikaalase tegevuse erinevaid tahke. Sidusin ka ...
 • Lihavõtete ehk ülestõusmispühade lõiming 1. klassi muusikatunnis: loov-praktiline lõputöö 

  Jalajas, Merlin (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2019)
  Minu loov-praktilise lõputöö teema valiku tingis õpilaste huvi lihavõtete ehk ülestõusmispühade vastu ning minu osalemine erinevatel Carl Orffi muusikapedagoogika koolitustel nii Eestis kui ka välismaal. Lähtuvalt koolitustel ...
 • EP "Mesilased" produtseerimine 

  Parts, Judith (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2019)
  Minu loov-praktilise lõputöö eesmärk oli originaalloominguga lühialbumi produtseerimine. Minu ideeks oli ühendada endas helitehnoloogi ning helilooja oskused. Lühialbumisse sai lõpuks neli pala mis on "KuuleKuuLuule", ...
 • Sidrun 

  Männa, Kärt (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2019)
  Loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärgiks oli kirjeldada ja analüüsida minu õpikogemusi ja loomingulist teekonda Kuressaares ja Viljandis õpitud aja jooksul, anda ülevaade diplomikontserdi „Sidrun“ kontseptsioonist, ...
 • Lugulaul : loov-praktiline lõputöö 

  Lugu, Lauri (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2019)
  Käesolev loov-praktiline lõputöö on minu kitarriõpilaste ansambli kontsert. Kontserdikava valides lähtusin sellest, et lood oleks stiililiselt erinevad ning sisaldaksid ka eesti autorite loomingut. Samuti olen valikus ...
 • Muusika roll eesti keele õppes vene õppekeelega lasteaedades 

  Koppel, Katre (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2019)
  Käesolev bakalaureusetöö keskendub eesti keele kui teise keele õppele lasteaias ning uurib muusika kasutamist keeleõppes. Teemat ajendas mind uurima eelkõige huvi ja ka professionaalne vajadus teada saada, kuidas kasutatakse ...
 • Suure-Jaani lasteaia "Sipsik" kevadkontsert : loov-praktiline lõputöö 

  Saarva, Ave (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2019)
 • Peedu kooli kevadkontsert : loov-praktiline lõputöö 

  Piirikivi, Helli-Tiiu (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2019)
  Käesolev loov-praktilise lõputöö kirjalik osa oli teejuhiks Peedu koolis 16. mail 2019 aastal toimuvale kevadkontserdile. Loov-praktilise lõputöö kirjalikus osas annan erinevate peatükkide kaudu ülevaate oma muusikalisest ...
 • Kontsert "Muusikakool" lasteaialastele : loov-praktiline lõputöö 

  Oolo, Kristi (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2019)
  Loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärgiks oli kirjeldada muusikaõpingute ja pillimängu tähtsust, anda ülevaade lasteaialastele mõeldud kontserdi kontseptsioonist ja selle ettevalmistusprotsessist.
 • Neli soovi : loov-praktiline lõputöö 

  Murde, Merili (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2019)
  Loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärgiks oli anda ülevaade diplomikontserdi “Neli soovi” kontseptsioonist, ülesehitusest ning esitusele tulevatest lugudest. Kontsert koosneb viieteistkümnest loost, mis on kokku ...
 • Hetkede killud : loov-praktiline lõputöö 

  Seer, Merilin (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2019)
  Loov-praktiline lõputöö baseerub minu autorikontserdil “Hetkede killud”, kus Konguta Rahvamaja laulustuudio laululapsed, esitavad minu loodud laule. Repertuaar on stiililiselt varieeruv ning valikusse pääsesid lood, mis ...
 • Vanemuise lavastuse "Mees, kes teadis ussisõnu" helikujundus 

  Kannike, Kenn-Eerik (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2018)
  Oma diplomitööks tegin Vanemuises ilmunud Saša Pepeljajevi lavastusele „Mees, kes teadis ussisõnu“ helikujunduse. Lavastus on tehtud Andrus Kivirähki samanimelise romaani põhjal, mis räägib muistsete eestlaste metsaelust ...
 • Sounditoorium 

  Avel, Rauno (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2018)
  Sounditoorium oli 22. märtsil 2017 Viljandis aset leidev eksperimentaalne kontsertprojekt, kus 54 noort muusikut erinevatest tuntud ja vähemtuntud ansamblitest ja muusikaõppeasutustest üle Eesti andsid Koidu Seltsimajas ...
 • Su virvete taga 

  Päss, Kristiina (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2018)
  Loov-praktilise lõputöö kirjalikus osas annan ma ülevaate oma esimestest sammudest laulukirjutamises enne muusikaõpinguid ning muusikaõpingute ajal Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis ning Tartu Ülikooli Viljandi ...
 • Peeglid pildil 

  Übner, Karolin (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2018)
  Loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärk oli anda ülevaade minu varasematest õpikogemustest, õpingutest TÜ VKA-s ning diplomikontserdi “Peeglid pildil” kontseptsioonist ja repertuaarist. Lõputöö esimeses peatükis ...
 • Tulvil 

  Tatar, Säde (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2018)
  Loo-praktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärk oli anda ülevaade minu õpingutest Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias aastatel 2011-2018, samuti diplomikontserdi “Tulvil” repertuaari ja korraldusliku poole kirjeldus.
 • Sest tuleb üks tants! 

  Koemets, Liisa (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2018)
  Käesoleva loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärgiks oli anda ülevaade diplomikontserdi „Sest tuleb üks tants!“ valmimisest. Kontsert toimus 30. mail 2018 kell 18 Pärimusmuusika Aida väikeses saalis, Viljandis. Käesolev ...
 • Minu Rootsi 

  Tubli, Mati (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2018)
  Käesoleva kirjaliku töö eesmärgiks on anda ülevaade diplomikontserdil esitusele tulevatest paladest, kontserdi kontseptsoonist, ülesehitusest ning muusikalisest arengust maailmamuusika suuna poole. Seda eesmärki täitmaks ...
 • That ´70s show 

  Rosin, Viljar (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2018)
  Loov-praktilise lõputöö kirjalik osa annab ülevaat diplomikontserdil „That ’70s Show“ esitusele tulevatest lugudest ning kontserdi ülesehitusest ja korraldusest. Kontsert toimus 9. märtsil 2018.a. kell 17.17 Viljandis ...
 • LeRoo 

  Rootalu, Villem (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2018)
  Käesolev töö on loov-praktilise lõputöö „LeRoo“ kirjalik osa. See töö seletab ansambli LeRoo tagamaid ja annab aimdust liikmetest ja muuskalisest lähenemisest. Veel kirjeldab see töö loov-praktilise diplomitöö praktilist ...

View more