Recent Submissions

 • Distantsõppe korraldamine 4. klassi muusikaõpetuses 

  Kikkas, Katre (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2020-05)
  Loov-praktiline lõputöö baseerub minu õpetajatööl Keeni Põhikoolis 4. klassi muusikaõpetajana perioodil 16. märtsist – 7. maini 2020. Eriolukord ja distantsõppe korraldamine olid kogu maailma jaoks ...
 • Back to Unstable Crystal(s) 

  Lilleleht, Kristiina (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2020)
  Käesoleva loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärgiks on kirjeldada ja analüüsida minu õpikogemusi ning loomingulist teekonda kuni käesoleva aastani, anda ülevaade mitmetest töös käsitletud helitehnoloogilistest ...
 • Sirgeldus 

  Sakrits, Tanel (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2020)
  Loovpraktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärgiks oli anda ülevaade minu muusikalise kujunemise teekonnast Jõgeva muusikakoolist kuni hilisemate õpingute lõpuni Viljandi kultuuriakadeemias ning avada diplomikontserdi „Sirgeldus“ ...
 • Sämplite komponeerimine koduste vahenditega 

  Moldau, Uku (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2020)
  Käesoleva töö eesmärk oli lühikompositsioonide ehk sämplite komponeerimine kodustes tingimustes. Minu ülesanne oli komponeerida harmooniajärgnevusi, meloodiaid ning teemasid mis kannaksid endas emotsiooni ning millel ...
 • Püha on tunne 

  Koch, Kathi (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2019)
  Loov-praktilise lõputöö teoreetilise osa eesmärgiks on analüüsida õpikogemust Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia pärimusmuusika erialal ning anda ülevaade diplomikontserdi kontseptsioonist, esitusele tulevatest ...
 • Church EP produtseerimine 

  Haamer, Miikael (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2019)
  Produtseerisin, salvestasin, miksisin ja masterdasin oma loov-praktilise lõputööna Church nimelise kristliku EP.
 • Empty space 

  Merlin, Madisson (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2019)
  Käesolev loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärk oli anda ülevaade minu muusikuks kujunemisest, 22. mail Pärimusmuusika aidas toimuva diplomikontserdi ettevalmistustest ja ülesehitusest. Minu kava pealkirjaks on ...
 • Good Habits Trio meets standards and Guests 

  Lilleleht, Kevin (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2019)
  Käesoleva kirjaliku töö eesmärgiks oli anda ülevaade minu diplomikontserdil esitusele tulevatest paladest, kontserdi konsptsoonist, üles ehitusest ning minu muusikalisest arengust maailmamuusika suuna poole. Seda eesmärki ...
 • Tahad, ma kirjutan sulle? 

  Vask, Kelly (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2019)
  Loov-praktilise lõputöö kirjalikus osas annan esmalt ülevaate oma muusikalistest tegevustest enne TÜ VKA-sse astumist ja seejärel õpingutest TÜ VKA-s. Kirjutan ka põgusalt nelja aasta jooksul tekkinud koosseisudest ning ...
 • Minu esimene kontsert 

  Nõmm, Mart (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2019)
  Minu lõpukontsert pealkirjaga „Minu esimene kontsert“, leiab aset 23-ndal mail 2019.a. Pärimusmuusika Aida väikeses saalis kell 20.00 ning esitamisele tuleb viis omaloomingulist pala mis on kirjutatud spetsiaalselt selle ...
 • Ei mandoliinid läe meelest 

  Kuusmik, Kristjan (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2019)
  Loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärk on anda lühike ülevaade diplomikontserdi kontseptsioonist ning õpikogemusest. Lõputöö esimeses osas tutvustasin ja analüüsisin oma õpikogemust, õpinguid lapseeas ning ülikoolis, ...
 • Ma käin üles ma käin alla 

  Jusilo, Silver (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2019)
  Minu loovpraktilise lõputöö kirjalikus osas andsin ülevaate oma lõpukontserdi “Ma käin üles ma käin alla” kontseptsioonist ja repertuaarist. Lõputöö eesmärgiks oli tutvustada minu senist muusikuteed, minu õpinguaastaid ...
 • Teel = На пътя 

  Vill, Martin (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2019)
  Loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärgiks on anda ülevaade minu kontserdi “Teel - На пътя” kontseptsioonist ja repertuaarist ning minu varasematest õpingutest TÜVKAs. Töö esimeses osas kirjeldasin oma muusikaõpingute ...
 • Peened sõrmed lõid pilli 

  Piho, Ann Maria (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2019)
  Loovpraktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärgiks oli anda ülevaade minu diplomikontserdi “Peened sõrmed lõid pilli” kontseptsioonist ning ülesehitusest. Kirjeldasin töö esimeses peatükis diplomikontserdi kontseptsiooni ...
 • Mini-albumi salvestamine, miksimine ja masterdamine 

  Demchenko, Dmitry (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2019)
  Käesoleva loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärgiks oli anda ülevaade minu lõputöö praktilisest teostusest. Töö esimeses pooles kirjeldasin oma salvestamise tööprotsessidest Rapla Susi Stuudios ning Tartu Ülikooli ...
 • Ansambel Nagy Bögö kontserttuuri helindamine 

  Teder, Karl-Elias (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2019)
  Käesoleva loovpraktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärgiks oli anda ülevaade minu lõputöö praktilisest teostusest. Töö esimeses pooles rääkisin, millised on live kontsertide helindamise põhimõtted ja kuidas toimusid ...
 • Bittersweet 

  Joonas-Teder, Liina (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2019)
  Loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärk oli anda ülevaade minu õpikogemustest, kirjeldada diplomikontserdi "Bitterweet" kontseptsiooni, ettevalmistust ja kava. Lõputöö kirjaliku töö esimeses osas kirjeldan seniseid ...
 • Diversified 

  Anton, Kärt (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2019)
  Loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärk on anda ülevaade Kärt Antoni diplomikontserdi “Diversified” kontseptsioonist ja eelnenud ettevalmistusperioodist. Esimeses peatükis analüüsitakse koosseisu valikut, lugude ...
 • Mi lää esi kodu 

  Tirmaste, Katariina (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2019)
  Diplomikontserdil “Mi lää esi kodu” kõlanud palad kuuluvad minu muusikalisse kodusse. Valisin kavva lood, mis on mulle isiklikus plaanis tähtsad ja mis peegeldavad minu muusikaalase tegevuse erinevaid tahke. Sidusin ka ...
 • Lihavõtete ehk ülestõusmispühade lõiming 1. klassi muusikatunnis: loov-praktiline lõputöö 

  Jalajas, Merlin (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2019)
  Minu loov-praktilise lõputöö teema valiku tingis õpilaste huvi lihavõtete ehk ülestõusmispühade vastu ning minu osalemine erinevatel Carl Orffi muusikapedagoogika koolitustel nii Eestis kui ka välismaal. Lähtuvalt koolitustel ...

View more