Show simple item record

dc.contributor.authorTafenau, Kai
dc.date.accessioned2011-07-26T10:13:33Z
dc.date.available2011-07-26T10:13:33Z
dc.date.issued2011-07-26
dc.identifier.isbn978–9949–19–816–0 (trükis)
dc.identifier.isbn978–9949–19–817–7 (PDF)
dc.identifier.issn1406–1325
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/18174
dc.descriptionVäitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone.et
dc.description.abstractVäitekirjas käsitletakse eesti piiblitõlke ja eesti kirjakeele ajaloo aspekte 17. sajandi keskpaigast kuni tallinnakeelse Uue Testamendi ilmumiseni 1715. aastal. Töö koosneb seitsmest artiklist: kahes on käsitletud Tartus Ajalooarhiivis hoiul olevaid Uue Testamendi käsikirju, mida varem polnud süstemaatiliselt uuritud. Kaks artiklit on pühendatud 1680. aastate lõpus ja 1690. aastate algul eesti keele üle peetud diskussioonidele. Ülejäänud kolmes artiklis on käsitletud teemaga seotud üksikküsimusi: Heinrich Gösekeni sõnaraamatu koostamise põhimõtteid, kuningas Karl XI poolt 1680. aastate algul eestikeelse Uue Testamendi tõlkimise ja trükkimise kohta antud korraldusi ning tartukeelse kirikukirjanduse väljaandja Adrian Virginiuse autobiograafiat. Allikate kriitiline analüüs ja detailuuring on võimaldanud ümber lükata mõned senistes uurimustes levinud ekslikud seisukohad ning käibesse tuua uusi allikaid, mis seni pole uurijate tähelepanu pälvinudet
dc.description.abstractThe thesis concentrates on the history of Estonian Bible translation and literary language from the mid-17th century to the publication of the New Testament in Tallinn language in 1715. The thesis includes seven articles: two articles analyse the manuscripts of the New Testament in the Estonian Historical Archives that previously have not been studied systematically. Two articles are dedicated to Estonian language discussions from the end of 1680s and the beginning of 1690s. Three remaining articles cover individual questions relating to the topic: the principles for compiling Heinrich Göseken’s dictionary, the autobiography of Adrian Virginius, the publisher of church literature in Tartu language, and the orders by Charles XI from the beginning of the 1680s relating to the translation of the New Testament into Estonian and the publishing of the translation. The thesis has successfully applied a critical analysis and detailed study of sources thereby enabling to refute some opinions that have prevailed in previous studies and bring to light new sources that until now have passed unnoticed.en
dc.language.isoetet
dc.relation.ispartofseriesDissertationes philologiae estonicae Universitatis Tartuensis;27
dc.subjectVirginius Adrianet
dc.subjectautobiograafiadet
dc.subjectkirjakeelet
dc.subjectkeeleajaluguet
dc.subject17. saj.et
dc.subjectpiiblitõlkedet
dc.subjectkäsikirjadet
dc.subjectautobiographiesen
dc.subjectEstonian languageen
dc.subjectliterary languageen
dc.subjectlanguage historyen
dc.subject17th centuryen
dc.subjectBible translationsen
dc.subjecttranslatorsen
dc.subjectVirginius, Adrian
dc.subject.otherdissertatsioonidet
dc.subject.otherETDen
dc.subject.otherdissertationen
dc.subject.otherväitekiriet
dc.titleUue Testamendi tõlkimisest Rootsi ajal: käsikirjad, tõlkijad ja eesti kirjakeelet
dc.title.alternativeTranslation of the New Testament during Swedish rule: manuscripts, translators and Estonian literary languageen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record