Turunduskommunikatsioonikanalite ja -võtete omavaheline integreerimine

Näita lihtsat nimetuse kirjet

dc.contributor.author Vihalemm, Triin
dc.contributor.author Kruusvall, Peeter
dc.date.accessioned 2013-04-11T06:24:20Z
dc.date.available 2013-04-11T06:24:20Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10062/29814
dc.description.abstract BeSt programmi toetusel loodud õpiobjekt annab ülevaate turunduskommunikatsiooni oluliste kanalite kohta. Käsitletavad teemad: turunduskommunikatsioon mobiilsetes kanalites ehk m-turundus; m-reklaam; m-turundus kaubanduses; QR-kood; kanalite ja võtete omavaheline integreerimine; regulatsioon ja eetika turunduskommunikatsioonis; turunduskommunikatsiooni regulatsiooni põhimõtted ja peamised regulatiivaktid; turunduskommunikatsiooni suunad ja arengud; turunduskommunikatsiooni suunad lähitulevikus et
dc.language.iso et et
dc.publisher Tartu Ülikool et
dc.rights Digitaalse õpiobjekti kasutamise tingimused Käesolev õpiobjekt on autorikaitse all vastavalt Eesti Vabariigi autoriõiguse seadusele. Õpiobjekti varalised õigused kuuluvad Tartu Ülikoolile. Õpiobjekti on lubatud reprodutseerida, levitada ja avalikult esitada ainult õpiotstarbel kui tervikut, va refereerimine ja tsiteerimine motiveeritud mahus. Õpiobjekti ei ole lubatud kasutada kommertseesmärgil. Õpiobjekti igakordsel kasutamisel on kasutaja kohustatud viitama õpiobjekti autorile. Õpiobjekti pole lubatud muuta ega täiendada.
dc.subject turunduskommunikatsioon mobiilsetes kanalites ehk m-turundus et
dc.subject m-reklaam et
dc.subject m-turundus kaubanduses et
dc.subject QR-kood et
dc.subject kanalite ja võtete omavaheline integreerimine et
dc.subject regulatsioon ja eetika turunduskommunikatsioonis et
dc.subject turunduskommunikatsiooni regulatsiooni põhimõtted ja peamised regulatiivaktid et
dc.subject turunduskommunikatsiooni suunad ja arengud lähitulevikus et
dc.subject BeSt programm et
dc.subject sisupakett et
dc.title Turunduskommunikatsioonikanalite ja -võtete omavaheline integreerimine et
dc.type Learning Object et


Failid selles nimetuses

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Näita lihtsat nimetuse kirjet

Otsi


Sirvi

Minu konto

Statistika