Now showing items 21-24 of 24

  • n-Lie superalgebrad 

   Lätt, Priit (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
   Käesolevas magistritöös tuletame meelde mõned Lie algebrate teooria põhitõed ja vaatame selle klassikalise struktuuri üldistusi. Filippov konstrueeris artiklis [7] n-Lie algebra, kus binaarne kommutaator on asendatud ...
  • Elastse tala staatika ja dünaamika 

   Lenbaum, Artur (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
   Töö esimeses peatükis defineeritakse siirde ja deformatsiooni mõisted ning tuuakse sisse üldistatud jõud. Samas tuletatakse ka diferentsiaalvõrrandid, mida peavad rahuldama üldistatud jõud. Teises peatükis ...
  • Diferentsiaalgeomeetria meetodite rakendused dünaamiliste süsteemide uurimisel 

   Ojaots, Margit (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
   Käesolev magistritöö põhineb J-M. Ginoux monograafias Differential Geometry Applied to Dynamical Systems [4] kirjeldatud ja artiklites [Diferential geometry and mechanics: Applications to Chaotic Dynamical Systems [5], ...
  • Laplace’i teisenduse kasutamine diferentsiaalvõrrandite lahendamisel 

   Laanemaa, Anna Marita (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
   Olgu funktsioon f määratud poollõigus [0, ∞). Funktsiooni f Laplace’i teisenduseks nimetatakse integraalteisendust kujul F (s) = Z ∞ 0 e −st f (t) dt. (1) Parameeter s on üldiselt kompleksarv, kuid käesolevas töös ...