Matemaatika- ja mehhaanikaalaseid töid. XXV, Arvutusmeetodid diferentsiaal- ja integraalvõrrandite lahendamiseks = Труды по математике и механике. Вычислительные методы решения дифференциальных и интегральных уравнений

Failid selles nimetuses

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Otsi


Sirvi

Minu konto

Statistika