Neueste Zugänge

 • Ainekavade ja materjalide koostamine gümnaasiumiastme valikainetele „Programmeerimine keeles Java I“ ja „Programmeerimine keeles Java II“ 

  Õunapuu, Helen (Tartu Ülikool, 2019)
  Bakalaureusetöö eesmärk on luua gümnaasiumiastmele sobivad ainekavad ning materjalid valikainetele „Programmeerimine keeles Java I“ ja „Programmeerimine keeles Java II“ ning viia loodud ainekavasid ning materjale kasutades ...
 • Digital effects unit for an electric guitar 

  Vaba, Karl (Tartu Ülikool, 2019)
  The aim of this thesis was to create an effects unit for an electric guitar. In contrast to many mainstream formats of effects units, the intention for this device was to be installed inside of a guitar. It was designed ...
 • Robotvesiliuguri disain 

  Soome, Rasmus (Tartu Ülikool, 2019)
  Miniatuursed robotid pakuvad suurt huvi rakendamiseks päästetöödel, kuid ka riigikaitses ning ehituses. Sentimeetriskaalas autonoomsete robotite tootmine on väljakutsuv ülesanne kaasaegse masinaehitustehnoloogia abil, ...
 • Demonstratsiooniseade tekstiilalusel ioonsetele tehislihastele 

  Saar, Jane (Tartu Ülikool, 2019)
  Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudis arendatakse tehislihaseid, mis on perspektiivsed materjalid tarkade tekstiilide arendamisel. Sellest tulenevalt on käesoleva töö eesmärk valmistada seade, mis võimaldab demonstreerida ...
 • Mitme roboti koostöö funktsionaalsuste väljatöötamine tarkvararaamistikule TeMoto 

  Pihlap, Meelis (Tartu Ülikool, 2019)
  Eesti keeles: Robotid võimaldavad töötada eluohtlikes keskkondades või muul moel ligipääsmatutel aladel nagu näiteks kaevandustes, tulekahjude kustutamisel ja radioaktiivsetes keskkondades. Hõlbustamaks inimene-robot ja ...
 • Õppetööl osalemise registreerimise elektroonilise süsteemi edasiarendus 

  Männik, Kert (Tartu Ülikool, 2019)
  Eesti keeles: Tartu Ülikoolil puudub õppetööl osalemise registreerimise süsteem, mis oleks automatiseeritud ning võimaldaks autentimist mitme vahendiga. 2017. aastal tegi Heikki Saul oma bakalaureusetöö raames antud probleemi ...
 • Liitreaalsuse kasutamine tootmisprotsessis asukohtade määramisel 

  Mark, Kaarel (Tartu Ülikool, 2019)
  Eesti keeles: Liitreaalsus (ingl augmented reality ) leiab nii igapäevaelus kui tööstuses üha enam rakendust. Tööstuses kasutatakse liitreaalsust peamiselt üldiste juhiste andmiseks. Seetõttu oleks järgmine samm luua ...
 • Augmented Reality Card Game Based On ArUco Marker Detection 

  Lepik, Tõnis (Tartu Ülikool, 2019)
  ArUco is a fiducial marker detection library that uses a square marker system for identifying different patterns with unique values. This thesis explores the possibility to use those markers as an AR element in video ...
 • Developing hardware for the ESTCube-2 star tracker 

  Laks, Jürgen (Tartu Ülikool, 2019)
  In English: Star trackers are used on satellites for accurate attitude determination. This thesis focuses on developing and testing the hardware for the ESTCube-2 star tracker prototype. The workflow consisted of selecting ...
 • Nutilüliti 

  Kõrv, Mattias (Tartu Ülikool, 2019)
  Eesti keeles: Praegusel nutiajastul on inimestel kasvav huvi oma kodu aina targemaks muuta. Kuid nutikodu loomine ei ole sugugi kõigile kergesti kättesaadav või lihtne. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on luua seade, ...
 • Mõõteseade nanotehnoloogial põhinevate katete karakteriseerimiseks kosmoses 

  Kull, Tõnis Peeter (Tartu Ülikool, 2019)
  Eesti keeles: Käesolevas uurimistöös disainiti ja konstrueeriti seadme prototüüp, millega oleks võimalik viia läbi ekperiment tudengisatelliidil Estcube-2, kus mõõdetakse nanotehnoloogial põhineva kattega ja katteta ...
 • Roboti KUKA youBot riistvara ja ROS-tarkvara uuendamine 

  Julle, Kätriin (Tartu Ülikool, 2019)
  Eesti keeles: Mobiilne robot KUKA youBot on oma funktsionaalsuselt päevakajaline nii teaduse kui õppetöö eesmärkidel, sest tegu on omniliikuva mobiilse manipulaatoriga. Ent roboti pardaarvuti (Intel Atom D510 Dual Core ...
 • Infrapuna kaugjuhtimispuldiga juhitav nutikodu 

  Jemberdin, Maksim (Tartu Ülikool, 2019)
  Eesti keeles: Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on luua toimiva nutikodu prototüüp, mida saab juhtida nii infrapuna kaugjuhtimispuldiga, kui ka veebiliidese kaudu. Töös antakse tuntud infrapuna andmesidestandardite ning ...
 • Robotipõhine kaugkohalolu käte liigutuste ülekandmiseks 

  Hallist, Martin (Tartu Ülikool, 2019)
  Eesti keeles: Robootika kiire areng toob kaasa vajaduse tarkadeks robotiteks. Veel ei ole loodud lahendust, mis oleks sama kohanemisvõimeline kui inimene. Seepärast on praegune parim lahendus luua vahendid inimeste ning ...
 • Roboti juhtimine virtuaalreaalsuses kasutades ROS-raamistikku 

  Astok, Georg (Tartu Ülikool, 2019)
  Eesti keeles: Robotite kasutamine on muutunud vältimatuks tänapäeva maailmas. Nende intuitiivsemaks juhtimiseks on võimalus kasutada virtuaalreaalset (VR) keskkonda. ROS-raamistik on robootikas laialdaselt kasutusel. ...
 • Pmod lisamoodulite kasutamine “Digitaalse loogika” aine praktikumides 

  Allik, Robert (Tartu Ülikool, 2019)
  Eesti keeles: Antud lõputöö raames loodi kuus praktikumi juhendit “Digitaalsele loogikale”. Varasemad praktikumide juhendid on piirdunud LED-e ja lülitite väljundväärtuste muudmisega. Antud lõputöö raames lisaks eelmainitud ...
 • Courses veebisaidi serveri kaasajastamine ja turvaprobleemide lahendamine 

  Kuusemets, Sander (Tartu Ülikool, 2018)
  Eesti keeles: Arvutite arenedes kasvab süsteemide ja tarkvara keerukus, seega tuleb järjest rohkem tähelepanu pöörata küberturvalisusele ja töökindlusele, eriti keskkondades, mis käsitlevad isikuandmeid või teisi andmeid, ...
 • Meililistiserveri uuendamine Tartu Ülikooli näitel 

  Möls, Margo (Tartu Ülikool, 2018)
  Käesoleva lõputöö raames uuendati Tartu Ülikooli aegunud meililistiserver ja kirjeldati selle teostamise protsessi. Töö käigus loodi listiserveri testkeskkond, et käivitada töötav meililistisüsteem ja katsetada listi andmete ...
 • Nutikasvuhoone 

  Poots, Kärt (Tartu Ülikool, 2018)
  Kasvuhooned nõuavad tihti palju hoolt ning järelvalvet. Inimeste töö lihtsustamiseks saab tavasuuruses kasvuhoone haldamise usaldada tehnikale. Selle bakalaureusetöö eesmärgiks on luua võimalus taimede kasvatamiseks ning ...
 • Nutikodu 

  Umborg, Rauno (Tartu Ülikool, 2018)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida võimalust luua targa kodu süsteemi lahendus, mis ei sõltu olemasolevast infrastruktuurist. Töö käigus koostatakse operatsioonisüsteemi Android rakendus, kasutaja arvutis ...

View more