Show simple item record

dc.contributor.advisorNiitsoo, Margus, juhendaja
dc.contributor.authorRõtov, Vootele
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Matemaatika instituutet
dc.date.accessioned2014-08-13T11:35:58Z
dc.date.available2014-08-13T11:35:58Z
dc.date.issued2014-08-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/42893
dc.description.abstractKäesolev bakalaureusetöö on ajendatud psühholoogide probleemist – kuidas hinnata nende töövaldkonnas tihti kasutatavate valikvastustega küsimustike usaldusväärsust. Sellest lähtuvalt on töö peamiseks eesmärgiks uurida valikvastustega küsimustike hindamiseks lihtsasti kasutatavaid kvantitatiivseid meetodeid. Lisaks sellele loodab autor pakkuda eestikeelset ülevaadet ühest valikvastustega testidega seotud matemaatiliselt raamistikust. Olemasolevad käsitlused on pigem praktilised abivahendid psühholoogidele. Töö esimeses osas esitame vajaliku taustinfo, definitsioonid ja probleemipüstituse. Seejärel ehitame üles meile vajamineva osa probleemi vaatlemiseks sobivast matemaatilisest teooriast – defineerime testi usaldusväärsuse ning rajame vundamendi selle hindamiseks. Järgnevalt tuletame mõningad erinevad usaldusväärsuse hinnangud. Seejärel tutvustame autori loodud programmiteeki, mis sisaldab eelnevalt tutvustatud hinnangute implementatsioone. Töö viimases osas pakub autor välja alternatiivse lähenemise küsimustiku vastuste arvulisele tõlgendamisele. Autori eesmärgiks on, et antud tekst oleks lihtsasti jälgitav keskmisele bakalaureuseõppe läbinud matemaatikatudengile – meeldetuletuseks on valdkonnaspetsiifilised matemaatilised definitsioonid ja tulemused töö käigus jooksvalt ära toodud. Lisaks loodab autor, et loodud programmiteek pakkub huvi ka psühholoogidele. Autor soovib tänada Margus Niitsood konstruktiivse juhendamise eest ning Timo Aavat ja Kadi Kähär-Petersoni abi eest käesolevas bakalaureusetöös kasutatud artiklite kättesaadavaks tegemisel.et
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subjectpsühhomeetriaet
dc.subjectklassikaline testiteooriaet
dc.subjectvalikvastustega küsimustikudet
dc.subjectreliaabluset
dc.subjectreliaabluse hindamineet
dc.subjectCronbachi alfaet
dc.subjectGuttmani lambdadet
dc.subjectglbet
dc.titleValikvastustega küsimustike reliaabluse hindamineet
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record