Show simple item record

dc.contributor.authorKäiro, Pilvi
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Inglise filoloogia osakondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Filosoofiateaduskondet
dc.date.accessioned2014-10-24T09:38:15Z
dc.date.available2014-10-24T09:38:15Z
dc.date.issued2014-10-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/44000
dc.descriptionJuhendaja: Pille Põikliket
dc.description.abstractPilvi Käiro Ameerika Ühendriigid kriisis: Sandy paneb president Barack Obama proovile (The United States in Crisis: President Barack Obama tested by Sandy) Magistritöö 2013 Lehekülgede arv: 62 Annotatsioon: Käesolev magistritöö uurib Ameerika Ühendriikide presidendi Barack Obama kriisikommunikatsiooni võtteid ja meetodeid orkaan Sandy poolt põhjustatud kriisi ajal 2012. aastal. Töö teoreetiline peatükk annab ülevaate kriisi ja kriisikommunikatsiooni olemusest ning käsitleb süvitsi kahte kõige tuntumat käsitlust kriisikommunikatsiooni valdkonnas – imago parandamine ja tugevdamine ning kriis kui võimalus uuendusteks. Lisaks rõhutatakse juhi rolli ja olulisust kriisi ajal. Esimese peatüki lõpus tuuakse välja ka orkaan Sandy tähenduslikkus tol ajahetkel ning selle katastroofi mõju rahvale. Töö teine peatükk keskendub töös kasutatud korpuse kirjeldamisele, mis koosneb üheksast Barack Obama kõnest nii enne kui pärast katastroofi kui ka selle kõrghetkel. Selles peatükis antakse ka ülevaade Ameerika meedias avaldatud kontekstuaalsest raamistikust, mis toob esile nii presidendivalimised kui ka George W. Bushi orkaan Katrina aegse ebaõnnestunud kriisikommunikatsiooni 2005. aastal. Töö kolmas peatükk analüüsib põhjalikult Obama kõnedest esile tulnud viit teemat: kriisijuhtimine ja -kommunikatsioon, tõhus koostöö, autoriteet ja asjatundlikkus, poliitiline juhipositsioon, ning rahvuslik ühtsus ja kangelaslikkus. Analüüsi tulemusena selgub, et presidendi valitud kriisikommunikatsiooni strateegiad ja taktikad püüdsid jätta temast mulje kui tugevast ja võimekast liidrist sel raskel ja murettekitaval perioodil. Tema strateegiad rõhuvad mõningal määral inimeste endi vastutustundele ning oma tervise ja heaolu jaoks vajalike ennetavate meetmete rakendamisele. Lisaks on tema taktikates näha jooni oma kuvandi ja maine tugevdamisest, mis väljendub tähelepanu juhtimises erinevate organisatsioonide, osakondade ja inimeste vahelisele tublile koostööle. Kolmandat maine parandamiseks kasutatud strateegiat, parandavat tegevust, võib pidada seotuks vaatenurgaga, et kriis võib olla ka positiivne olukord ja sündmus, mis võimaldab ellu viia tuleviku jaoks olulisi, tulemuslikke ja positiivseid otsuseid. Võib oletada, et tänu hästi ja sobivalt valitud kommunikatsioonistrateegiatele ja väljapaistvatele juhtimisomadustele keset orkaan Sandy poolt tekitatud kaost ja ebakindlust suutis president Obama kindlustada endale ameeriklaste jätkuva poolehoiu, mis võis oma osa mängida ka tema võidu puhul 2012. aasta presidendivalimistel.et
dc.language.isoenet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rightsopenAccesset
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectüliõpilastöödet
dc.subjectmagistritöödet
dc.subjectAmeerika Ühendriigidet
dc.subjectorkaan Sandyet
dc.subjectkriisikommunikatsioonet
dc.subjectPresident Barack Obamaet
dc.subject.othermagistritöödet
dc.titleThe United States in Crisis: President Barack Obama Tested by Sandyet
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International