Supervisor's and Supervisee's Roles in the Process of Research Writing: The Case of National English Language Competition 2013/2014

Näita lihtsat nimetuse kirjet

dc.contributor.advisor Rein, Eva, juhendaja et
dc.contributor.author Green, Kadri
dc.contributor.other Tartu Ülikool. Inglise filoloogia osakond et
dc.contributor.other Tartu Ülikool. Filosoofiateaduskond et
dc.date.accessioned 2015-06-10T12:26:31Z
dc.date.available 2015-06-10T12:26:31Z
dc.date.issued 2015-06-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10062/46858
dc.description.abstract Käesoleva magistritöö eesmärk on uurida, kuidas gümnaasiumiõpilased ja -õpetajad näevad enda rolle juhendatavate ja juhendajatena uurimistöö kirjutamise protsessis ning millised juhendamismudelid kehtivad antud uurimistöö kirjutamise protsessis. en
dc.language.iso en en
dc.publisher Tartu Ülikool et
dc.subject üliõpilastööd en
dc.subject magistritööd en
dc.subject juhendamine en
dc.subject juhendaja en
dc.subject juhendatav en
dc.subject uurimistöö en
dc.subject.other magistritööd et
dc.title Supervisor's and Supervisee's Roles in the Process of Research Writing: The Case of National English Language Competition 2013/2014 en
dc.type Thesis en


Failid selles nimetuses

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Näita lihtsat nimetuse kirjet

Otsi


Sirvi

Minu konto

Statistika