Õpilaste kehalise aktiivsuse suurendamise võimalused kooli vahetundides ning klassiõpetaja poolt tajutud barjäärid ja toetavad tegurid selle rakendamisel pilootuuringu näitel

Failid selles nimetuses

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Otsi


Sirvi

Minu konto

Statistika