Sub-communities within this community

Collections in this community

  • Tsensuurikomitee [5]

    Tsensuurikomitee Tartu ülikooli juures, kuhu kuulusid rektor, professorid jt. õppejõud, tegutses 1803-1826, iseseisev Tartu Tsensuurikomitee 1826-1850, Tartu üksiktsensor alates 1850

Recent Submissions

View more