Tekstiilileiud Tartu keskaegsetest jäätmekastidest: tehnoloogia, kaubandus ja tarbimine

Näita lihtsat nimetuse kirjet

dc.contributor.advisor Valk, Heiki, juhendaja
dc.contributor.advisor Peets, Jüri, juhendaja
dc.contributor.advisor Russow, Erki, juhendaja
dc.contributor.author Rammo, Riina
dc.contributor.other Tartu Ülikool. Filosoofiateaduskond et
dc.date.accessioned 2015-11-13T13:33:18Z
dc.date.available 2015-11-13T13:33:18Z
dc.date.issued 2015-11-13
dc.identifier.isbn 978-9949-32-999-1
dc.identifier.isbn 978-9949-77-000-7 (pdf)
dc.identifier.issn 1736-2733
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10062/49523
dc.description.abstract Tekstiilidel oli keskaja ühiskonnas väga erinevaid ülesandeid, nii praktilisi kui ka tähenduslikke. Tekstiile vajasid iga päev kõik inimesed – rõivastuses, sisustuses, transpordis (nt purjed, pakkekangad). Eestis on üks suurimaid arheoloogiliste tekstiilide kogumeid pärit Tartu keskaegsetest jäätmekastidest, mis olid kasutusel lampkastide ja jäätmete äraviskamise kohana. Käesoleva töö aluseks on 3257 fragmenti. Tekstiilijäägid sattusid lampkasti kas käsitööjäätmetena või tarvitati neid tualettpaberi või hügieenisidemetena tänapäeva mõistes. Tartu keskaja kohta on säilinud vähe kirjalikke ja pildilisi allikaid, seega on leitud kangakatked võimalus uurida kangakaubandust ja -tootmist, samuti inimeste tarbimisharjumusi ja rõivastumistavasid. Keskaegse Tartu kodanikud on eelistanud kohalikele kangastele välismaiseid tooteid. Tartu keskaegse kangaturu kujundamisel oli kindlasti oluline hansakaubanduse roll. Jäätmekastide tekstiilijäänuste hulgas on ülekaalus mitmesugused peenvillased kangad, mis pärinevad tõenäoliselt Lääne-Euroopa tootmiskeskustest. Vähem esineb kangakatkeid, mille puhul võib oletada kohalikku päritolu. Suur osa leidudest on linnakultuurile iseloomulikust kangatüübist kalevist, mis oli vanutatud, karvastatud ja šääritud villane riie. Rõivastusega seotud leiud viitavad Tartu linnaelanike teadlikkusele Euroopa linnades valitsenud moest. Kõige elitaarsem leitud kangaste hulgas oli siid, millest tehtud kantide ja dekoratiivsete õmblustega kandja staatust rõhutati. Tartus suuremahulist villal põhinevat tekstiilitootmist keskaja jooksul ei tekkinud, ehkki ilmselt jõudsid siia professionaalse linnakäsitööga seotud uuendused (horisontaalsed teljed, kraasid, vokk). Maapiirkondadesse jõudsid välismaised linnatekstiilid suhteliselt harva, samuti ei levinud keskajal sinna ka tehnilised uuendused. et
dc.description.abstract In the medieval society, the functions of textiles were manifold and might vary from practical to symbolic. Every medieval person needed textiles every day – in addition to clothing, in household and furnishing as well as packaging and sails in transport. One of the biggest medieval assemblages of archaeological textiles has been found in cesspits in Tartu. The doctoral theses are based on 3257 textile fragments. Cesspits were once used as lavatories and pits for waste. Textile scraps thrown into cesspit may originate from craft activities (e.g. tailoring) or these were used as equivalents to modern toilet paper or sanitary towels. The amount of both written and iconographic sources about medieval Tartu is limited, thus the textile fragments form the main source for studying textile trade and production as well as consumption habits and clothing culture of townspeople. It seems that the inhabitants of medieval Tartu have preferred imported textiles to local products. The role of hanseatic trade in shaping the textile market in Tartu should not be underestimated. Among the numerous textile finds from the cesspits of Tartu, several types of imported cloth from West European production centres dominate, while fragments, which can be regarded local products, form a minority. Broadcloth, it means felted, teaselled and sheared woollen fabric, can be pointed out as typical to the medieval town culture. Remains of clothing items reveal that the inhabitants of Tartu were well informed about fashion spread in other North European towns. The most luxurious fabric was silk. Edgings and decorative top-stitching of silk was used in order to stress the status of the wearer. In medieval Tartu no large scale textile production developed. Nevertheless, the innovations related with professional urban craft (horizontal looms, carders, spinning wheel) in European towns obviously reached also Tartu. In rural areas of Livonia foreign urban textiles were rare and technological innovations of textile production were not introduced before Modern Era. en
dc.language.iso et en
dc.relation.ispartofseries Dissertationes archaeologiae Universitatis Tartuensis;4
dc.subject tekstiilid et
dc.subject irdmuistised et
dc.subject ainelised allikad et
dc.subject villane riie et
dc.subject linane riie et
dc.subject keskaeg et
dc.subject kuivkäimlad et
dc.subject kangakudumine et
dc.subject kangad et
dc.subject kaubandusajalugu et
dc.subject import et
dc.subject tarbimine et
dc.subject kasutamine et
dc.subject sotsiaalsed aspektid et
dc.subject riidesordid et
dc.subject linnaarheoloogia et
dc.subject linnaajalugu et
dc.subject textile materials en
dc.subject movable antiquities en
dc.subject material historical sources en
dc.subject woollen cloth en
dc.subject linen en
dc.subject Middle Ages en
dc.subject dry toilets en
dc.subject weaving en
dc.subject fabrics en
dc.subject trade history en
dc.subject import en
dc.subject consumption en
dc.subject using en
dc.subject social aspects en
dc.subject fabric sorts en
dc.subject urban archaeology en
dc.subject urban history en
dc.subject.other dissertatsioonid et
dc.subject.other ETD en
dc.subject.other dissertations en
dc.subject.other väitekirjad et
dc.title Tekstiilileiud Tartu keskaegsetest jäätmekastidest: tehnoloogia, kaubandus ja tarbimine et
dc.title Textile finds from medieval cesspits in Tartu: technology, trade and consumption en
dc.title.alternative Textile finds from medieval cesspits in Tartu: technology, trade and consumption en
dc.type Thesis en


Failid selles nimetuses

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Näita lihtsat nimetuse kirjet

Otsi


Sirvi

Minu konto

Statistika