Show simple item record

dc.contributor.advisorTäht, Karin, juhendaja
dc.contributor.advisorRozgonjuk, Dmitri, juhendaja
dc.contributor.authorRosenvald, Valdur
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Psühholoogia instituutet
dc.date.accessioned2016-03-15T09:25:57Z
dc.date.available2016-03-15T09:25:57Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/50972
dc.description.abstractArvestades nutitelefonide laialdast levikut Eestis on vaja mõõtevahendit, mis potentsiaalseid nutitelefonisõltlasi eristaks ja selleks adapteeriti käesolevas töös Kwoni jt (2013) loodud Nutitelefonisõltuvuse Kusimustik (SAS; 33 kusimust) eesti keelde (E-SAS). Komplekti kusimustikke, sh eestikeelse Nutitelefonisõltuvuse Kusimustiku (E-SAS) ja Internetisõltuvuse Testi (Young, 1998) täitsid 766 (N = 596; M =170) täiskasvanut vanuses 18-71 aastat (M = 26.10; SD = 6.73). E-SAS-i psuhhomeetriliste omaduste kontrollimiseks tehti faktoranaluus, dispersioonanaluusid, sisereliaabluse test ning korrelatsioonianaluusid kusimustike vahel. Korrelatsioon E-SAS-i ja E-IAT-i vahel oli r = .62, p < .001, E-SAS-i Cronbachi alfa oli .91, kordustesti korrelatsioon oli r = .88, p < .001, mis koos teiste tulemustega viitab, et E-SAS on reliaabne ja valiidne ning võimaldab enesekohase kusimustiku abil hinnata potentsiaalse nutitelefonisõltuvuse tõsidust.et
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subjectNutitelefonisõltuvuse Kusimustiket
dc.subjectE-SASet
dc.subjectSASet
dc.subjectadapteerimineet
dc.subjectvalideerimineet
dc.subjectSmartphone Addiction Scaleen
dc.subjectE-SASen
dc.subjectSASen
dc.subjectadaptationen
dc.subjectvalidationen
dc.subject.otherüliõpilastöödet
dc.titleEestikeelse Nutitelefonisõltuvuse Küsimustiku adapteerimine ja valideerimineet
dc.title.alternativeAdaptation and validation of Estonian Smartphone Addiction Scaleen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record