Tartu koolinoorte alkoholitarbimise mõjurid Euroopa Noored 2014 andmetele tuginedes

Näita lihtsat nimetuse kirjet

dc.contributor.advisor Murakas, Rein, juhendaja
dc.contributor.author Pinnar, Margit
dc.contributor.other Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond et
dc.contributor.other Tartu Ülikool. Ühiskonnateaduste instituut et
dc.date.accessioned 2016-06-20T14:54:24Z
dc.date.available 2016-06-20T14:54:24Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10062/51959
dc.description.abstract Teoreetiline raamistik annab võimaluse toetuda noorte heaolu, toimetuleku ja riskikäitumise käsitlusele, paigutades noore ökosüsteemi osana pidevasse interaktsiooni. Eeldades, et tänapäeva noor väärtustab arengut ja edasiminekut ning püüdleb täisväärtusliku rolli suunas ühiskonna liikmena, on kodul, koolil ja sõpradel kui mikrosüsteemi osadel kandev roll noore valikute mõjutajana. Siit võibki tuua veel kord välja ökoloogilise lähenemise kui areneva indiviidi ja teda ümbritseva ning mõjutava pidevas muutuses oleva keskkonna vahelise kahepoolse kohandumuse, sobitumise (Bronfenbrenner, 1979). Käesolevas bakalaureusetöös on välja toodud Tartu linna noorte alkoholitarbimisega seotud tegurid. Saadud andmetest võib välja lugeda olulisi põhjuseid noorte alkoholitarbimise kohta ja kasutada neid edaspidi ennetustöös vähendamaks ja vältimaks alkoholi tarbimist noorte hulgas. Uurimuse teostamiseks viidi läbi kvantitatiivne andmeanalüüs Euroopa Noored 2014 Tartu andmete põhjal, mis koguti Tartu linna 9. ja 10. klasside 15–16-aastasete noorte kaasabil. Alkoholi tarbimist mõjutasid tegurid nii noore enda, perekonna, sõprade ja kooli tasandil. Kohaliku omavalitsuse tasandil on antud soovitused mikro-, meso-, makro- ja kronosüsteemis. Kuna riskikäitumise kujunemisel mängivad tähtsat rolli paljud tegurid, ei ole oodata erilist mõju ennetusprogrammidest, mis keskenduvad ainult ühe valdkonna mõjutamisele. Mida rohkem riskivaldkondi ennetusprogramm katab, seda paljutõotavam see programm mõjususe aspektist on. Seega on kõige efektiivsemad jätkusuutlikud ja süsteemsed, eri riskitegurite mõjutamisele keskenduvad strateegiad. Samuti on tähtis, et strateegiad oleksid laiaulatuslikud, mis käsitleks sekkumisi nii noorte kui ka nende perekondade toetamiseks. et
dc.description.uri http://www.ester.ee/record=b4580142*est
dc.language.iso et en
dc.publisher Tartu Ülikool et
dc.subject.other bakalaureusetööd et
dc.subject.other noored et
dc.subject.other alkoholitarbimine et
dc.subject.other keskkond et
dc.subject.other Tartu et
dc.title Tartu koolinoorte alkoholitarbimise mõjurid Euroopa Noored 2014 andmetele tuginedes et
dc.type Thesis en


Failid selles nimetuses

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Näita lihtsat nimetuse kirjet

Otsi


Sirvi

Minu konto

Statistika