Show simple item record

dc.contributor.advisorRozgonjuk, Dmitri, juhendaja
dc.contributor.advisorTäht, Karin, juhendaja
dc.contributor.authorPahker, Anna-Kati
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Psühholoogia instituutet
dc.date.accessioned2016-07-05T16:50:41Z
dc.date.available2016-07-05T16:50:41Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/52304
dc.description.abstractSotsiaalmeediakanalite (sh Facebooki) populaarsus on seoses tehnoloogia arenguga pideval ja kindlal tõusuteel, mis tähendab, et võimalike ohtude vältimiseks on vajalik sotsiaalmeediakanalite kasutamise sügavam uurimine. Käesolevas töös on luubi all Facebook ning selle aktiivne-passiivne ja avalik-privaatne kasutamine, enesehinnang ja isiksus. Et Facebooki kasutamise dimensioonide, enesehinnangu ja isiksuseomaduste vahel seoseid uurida, adapteeriti ja valideeriti Frisoni ja Eggemonti (2015) kümnest küsimusest koosnev Mitmedimensiooniline Facebooki Kasutamise Skaala (MSFU) eesti keeleruumi. Andmeanalüüsis kasutati 121 (N = 121) küsimustikke (sh MSFUE, Facebooki reaalse kasutamise küsimustik, isiksuseküsimustik ja enesehinnangu skaala) täitnu andmeid, kelle vanuse varieerusid 18 ja 34 (M = 22,52; SD = 3.1) vahel. Töös leiti seos Facebooki aktiivse-avaliku kasutamise ja ekstravertsuse ning Facebooki aktiivse-privaatse kasutamise ja sotsiaalsuse vahel. Samuti leiti positiivne korrelatsioon Facebooki passiivse kasutamise ja neurootilisuse vahel. Enesehinnangu, teiste isiksuseomaduste ja Facebooki kasutamise vahel seoseid ei leitud.et
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subjectFacebooki kasutamineet
dc.subjecteestikeelne Facebooki skaalaet
dc.subjectisiksuset
dc.subjectenesehinnanget
dc.subjectFacebook usageen
dc.subjectMSFU-Een
dc.subjectself-esteemen
dc.subjectpersonalityen
dc.subject.otherüliõpilastöödet
dc.titleFacebooki aktiivse-passiivse ja avaliku-privaatse kasutamise seosed enesehinnangu ja isiksuseomadustegaet
dc.title.alternativeActive-passive and public-private Facebook usage and Its relations to self-esteem and personalityen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record