Kahe eesti pagulaskirjaniku, Salme Ekbaumi ja Elina Toona, loomingu võrdlus omaeluloolisuse võtmes

Näita lihtsat nimetuse kirjet

dc.contributor.advisor Kurvet-Käosaar, Leena, juhendaja
dc.contributor.author Võru, Eva
dc.contributor.other Tartu Ülikool. Kultuuriteaduste ja kunstide instituut et
dc.contributor.other Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond et
dc.date.accessioned 2016-07-06T08:24:14Z
dc.date.available 2016-07-06T08:24:14Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10062/52339
dc.description.abstract Bakalaureusetöö eesmärk on võrrelda kahe autori, Salme Ekbaumi ja Elin Toona teoseid omaeluloolisuse võtmes. Autorid esindavad eesti pagulaskirjanikke, kes hakkasid looma kirjandusteoseid peale teist maailmasõda väljaspool Eestit. Pagulaskirjanduse vältimatu osa on olnud memuaaride avaldamine. Töö esimene peatükk keskendub mõistele omaeluloolisus. Eluloo andmetel põhinevaid kirjutisi on kirjandusloos nimetatud erinevate nimetustega: autobiograafia, memuaarteos, mälestusteraamat, eluloo raamat, inglise keeles on tänapäeval kasutusel koondnimetus life writing, mis hõlmab ka autobiograafiat. Teises peatükis antakse lühiülevaade Eesti pagulaskirjanduse tekkimisest koos autorite elulugudega. Kolmandas peatükis võrreldakse valitud teoseid, lähtudes eelkõige omaeluloolisust kinnitavast vaatepunktist. Uurimismeetodina on kasutatud võrdlevat analüüsi komparatiivsel meetodil. Analüüs keskendub minevikunarratiivide kujutamisele ning nende käsitlemises aja jooksul toimunud muutustele. et
dc.language.iso est et
dc.publisher Tartu Ülikool et
dc.subject bakalaureusetööd et
dc.subject kirjandus et
dc.subject pagulaskirjandus et
dc.subject Ekbaum, Salme et
dc.subject Toona, Elin et
dc.subject.other bakalaureusetööd et
dc.title Kahe eesti pagulaskirjaniku, Salme Ekbaumi ja Elina Toona, loomingu võrdlus omaeluloolisuse võtmes et
dc.type Thesis en


Failid selles nimetuses

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Näita lihtsat nimetuse kirjet

Otsi


Sirvi

Minu konto

Statistika