Auaadresse Tartu Ülikoolile 1852-1982 = Honorary addresses to Tartu University 1852-1982 = Почетные адреса, полученные Тартуским университетом с 1852 по 1982 г.

Failid selles nimetuses

Selle nimetusega on seotud järgmised litsentsi failid:

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

CC0 1.0 Universal Kui pole teisiti märgitud, kirjeldatakse litsentsi järgnevalt CC0 1.0 Universal

Otsi


Sirvi

Minu konto

Statistika