Show simple item record

dc.contributor.authorBalti Uuringute Instituut
dc.contributor.authore-Riigi Akadeemia
dc.date.accessioned2017-01-31T14:44:33Z
dc.date.available2017-01-31T14:44:33Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/55401
dc.description.abstractUuring annab ülevaate noorsootöö ja digilahenduste olukorrast Eestis ning pakub välja soovitusi digilahenduste paremaks kasutuselevõtmiseks. Viidi läbi süvaintervjuud, fookusgrupi arutelud ning tulemuste valideerimisseminarid erinevate noorsootöö osapooltega. Lisaks korraldati kaks küsitlust noorte ja noorsootöötajate hulgas, vaadeldi teiste riikide praktikaid ning koostati uuringutulemuste põhjal seitse temaatilist ideekavandit digilahenduste paremaks rakendamiseks noorsootöös. Uuringutulemuste põhijäreldused kinnitavad, et Eesti noorsootöös osalejad - nii noored kui ka noorsootöötjad - ootavad digilahendustest noorsootöö korraldamise lihtsustamist. Soov on nii kaasaegsete digiseadmete ja -lahenduste kui ka enda ja teiste digipädevuse tõstmise järele. Samal ajal näitavad tulemused ka seda, et noorsootöö olemus, noorsootöötaja roll ja töö sisu on suures ulatuses asukoha- ja kontekstispetsiifiline ja ajas muutuv. Uuring toob välja kaks peamist väljakutset: noored veedavad niig palju aega digimaailmas ning digilahenduste senisest suurem rakendamine suunab noored veelgi enam sinna ning ühiskonnas valitsev digilõhe.et
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectnoorsootööet
dc.subjectIKTet
dc.subjectnooredet
dc.titleInfotehnoloogiliste võimaluste rakendamine noorsootööset
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/other
dc.typeManuscriptet


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record