Puuetega inimestele pakutavad sotsiaalteenused ja -toetused ning töövõime reformi mõju sotsiaalhoolekandesüsteemile Narva linna näitel

Failid selles nimetuses

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Otsi


Sirvi

Minu konto

Statistika