Combined three-dimensional sol-gel structures and atomic layer deposited thin films

Näita lihtsat nimetuse kirjet

dc.contributor.advisor Kukli, Kaupo, juhendaja
dc.contributor.advisor Tätte, Tanel, juhendaja
dc.contributor.author Part, Marko
dc.contributor.other Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond. et
dc.date.accessioned 2017-03-01T07:49:06Z
dc.date.available 2017-03-01T07:49:06Z
dc.date.issued 2017-03-01
dc.identifier.isbn 978-9949-77-360-2
dc.identifier.isbn 978-9949-77-361-9 (pdf)
dc.identifier.issn 2228-0928
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10062/55586
dc.description Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone. et
dc.description.abstract Vedela materjali tahkestamise võimalused on mitmete teiste rakenduste seas omandanud tehnoloogilise tähtsuse kuna nad võimaldab valmistada vedelatest lähteainejugadest tahkeid fiibrilisi kehandeid ehk kiudusid. Käesolevates teesides keskendutakse metallialkoksiidide põhiste vedelikjugade tahkestumisele eesmärgiga sünteesida metalloksiidseid seest õõnsaid fiibreid ehk mikrotorusid. Uuringute põhiobjektiks on 8% üütriumoksiidiga faasistabiliseeritud tsirkooniumi oksiid (8%YSZ), mis on teada-tuntud tehnoloogiline materjal. Sünteesitud materjalid on ligemale 100%liselt tetragonaalses faasis, materjalidel on hea mehaaniline-termiline vastupidavus, kannatades kuumutamist 1000 ˚C ja enam, ning võimaldades näiteks rakenda toru sees 1000 atm ülerõhku. Tulenevalt neist omadustest pakume me torudele välja rea erinevaid rakendusi. Optiline kvaliteet – nanohomogenne materjali struktuur – võimaldab kasutada materjale vastavate lainejuhtidena, näiteks optilise lainejuhtivuse põhiste sensoritena. 8%YSZ torude ioonjuhtivus lubab asuda konstrueerima nende põhiseid ioonmembraanseadmeid, nagu näiteks tahkeoksiidsed kütuselemendid ja gaasisensorid. Teesides on demonstreeritud üksiku toru põhist mikroplasmaseadet, mis võimaldab plasma teket üleatmosfäärirõhulistes tingimustes ja perspektiivis plasmaergastud aktiivsete osakeste suunamist lokaalsesse pinnapunkti. Viimane rakendus võiks olla huvipakkuv näiteks meditsiinis. Keraamiliste mikrotorustruktuuride täiendavaks funktsionaliseerimiseks on näidatud aatomkihtsadestamistehnoloogiate sobilikkust. Magneesiumoksiidkiled sadestati mikrotorude pinnale kasutades β-diketonate tüüpi lähteainet 2,2,6,6-tetramethyl-heptanedionato-3,5magnesium(II). Aatomkihtsadestmine on torude funktsionaliseerimiseks oluline, kuna ta võimaldab torude ühtlast katmist nii seest, kui väljast. et
dc.description.abstract Curing processes enabling transformation of liquid threads into solid fiber material have gained technological importance. The theis are focusing on curing mechanisms for metal alkoxide-derived liquid threads in order to prepare novel structures metal oxide hollow fibres (microtubes). The focus is on YSZ (8% Y2O3 stabilized ZrO2), which exhibits a stable 100% tetragonal phase nanocrystalline structure up to 1000 ˚C. These tubes have excellent mechanical characteristics and can withstand 1000atm pressure inside the tubes. Owing to these and other physical, chemical and mechanical properties, there are many potential applications for these tubes, one example being that the high optical quality of the YSZ tubes could be useful for guiding of light. Ionic conductivity with no electronic component makes these tubes suitable for ionic membrane applications like solid oxide fuel cells (SOFCs) or corresponding gas sensors. We demonstrate a single-tube-based miniature plasma jet device potentially applicable as an ion source for local surface treatment. For the purpose of functionalization, deposition of MgO thin film on nanocrystalline YSZ microtubes was investigated. MgO films were atomic layer deposited from β-diketonate-type precursor 2,2,6,6-tetramethyl-heptanedionato-3,5-magnesium(II). en
dc.language.iso eng et
dc.relation.ispartofseries Dissertationes scientiae materialis Universitatis Tartuensis;17
dc.subject materjaliteadus est
dc.subject metalloksiidkiled est
dc.subject õhukesed katted est
dc.subject aatomkihtsadestamine est
dc.subject materials science eng
dc.subject metal oxide films eng
dc.subject thin coatings eng
dc.subject atomic layer deposition eng
dc.subject.other dissertatsioonid et
dc.subject.other ETD en
dc.subject.other dissertations en
dc.subject.other väitekirjad et
dc.title Combined three-dimensional sol-gel structures and atomic layer deposited thin films en
dc.title.alternative Kombineeritud sool-geel ja aatomkihtsadestatud struktuurid et
dc.type Thesis en


Failid selles nimetuses

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Näita lihtsat nimetuse kirjet

Otsi


Sirvi

Minu konto

Statistika