Kahekihiliste BaCe0.9Y0.1O3-δ-BaZr0.9Y0.1O3-δ elektrolüütide süntees ja karakteriseerimine

Failid selles nimetuses

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Otsi


Sirvi

Minu konto

Statistika