Erinevate tahkeoksiidkütuseelemendi katoodide võreparameetrite sõltuvus potentsiaalist, hapniku osarõhust ja temperatuurist in situ mõõtmistingimustel

Failid selles nimetuses

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Otsi


Sirvi

Minu konto

Statistika