The influence of immunological markers to susceptibility to HIV, HBV, and HCV infections among persons who inject drugs

Näita lihtsat nimetuse kirjet

dc.contributor.advisor Lutsar, Irja, juhendaja
dc.contributor.advisor Avi, Radko, juhendaja
dc.contributor.author Kallas, Eveli
dc.contributor.other Tartu Ülikool. Meditsiiniteaduste valdkond. est
dc.date.accessioned 2017-03-17T14:57:31Z
dc.date.available 2017-03-17T14:57:31Z
dc.date.issued 2017-03-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10062/55696
dc.description Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone. et
dc.description.abstract Inimese immuunpuudulikkuse viirus (HIV), B-hepatiidi viirus (HBV) ja C-hepatiidi viirus (HCV) põhjustavad nii maailmas kui ka Eestis mitmeid terviseprobleeme. Nende viiruste nakatumisteed on sarnased ja seega on sagedane samaaegne haigestumine nii HIV kui ka hepatiidi viirustega. Eriti suur on probleem süstivate narkomaanide (SN) seas. Kuigi süstimise teel levivad HIV, HBV ja HCV väga efektiivselt, on mitmeid inimesi, kes nende viirustega ei nakatu (eksponeeritud seronegatiivsed inimesed – ESN). Siiani ei ole teada nende mitte-nakatumise põhjuseid, kuid vastavate mehhanismide väljaselgitamine võib aidata võidelda viirusnakkuste levikuga või hõlbustada uute ravimite välja töötamist. Varasemad uuringud seksuaalsel teel eksponeeritute seas on näidanud, et HIV-i nakatumist mõjutavad ka inimese geneetilised ja immunoloogilised faktorid, sealhulgas T rakkude hulk ning jaotus. Käesoleva töö eesmärgiks oli kirjeldada, kuidas T rakkude jaotus ja interleukiin 10 (IL-10) polümorfismid mõjutavad HIV-i nakatumist ja kuidas HIV-i koosesinemine HBV ja HCV-ga ning süstiv narkomaania mõjutavad T rakkude jaotust SN-idel. Uuringusse kaasati 345 SN-i ja 496 veredoonorit ning T rakkude analüüsiks lisaks 45 vanusele ja soole kohandatud tervet vabatahtlikku. Interleukiin 10 (IL-10) polümorfismid määrati reaalaja PCR-iga ning T rakkude analüüs teostati voolutsütomeetriga. Uuringus leiti, et IL-10 –1082A ja –592A alleelid kaitsevad HIV nakkuse eest ja –592AC-d sisaldavad genotüübi paarid kaitsevad HIV ning HBV nakkuste eest SN-ide seas. Sarnaselt seksuaalsel teel nakatunud ESN-idele, on narkootikume süstivatel ESN-idel kõrgem immuunaktivatsioon, kõrgem CD45RA+RO+ rakkude protsent ja madalam CCR5 ekspresioon kui tevetel vabatahtlikel. HBV+HCV+ kaksiknakkusega SN-idel on muutunud ainult CD4+ rakkude arvukus, mis näitab, et HBV ja/või HCV seropositiivsus omab vähest mõju T raku jaotusele. HIV–HBV–HCV– SN-idel on muutunud mälurakude jaotus, kõrgem immuunaktivatsioon ja rohkem CCR5+ rakke võrreldes tervete vabatahtlikega. Seega mõjutab ka süstiv narkomaania HIV-st, HBV-st ja HCV-st sõltumata T rakkude jaotust. est
dc.description.abstract Intravenous drug use is one of the most important transmission routes for human immunodeficiency virus (HIV), hepatitis B virus (HBV), and hepatitis C virus (HCV). Despite repeated exposure some individuals remain uninfected (exposed seronegative individuals –ESN). The reasons for remaining seronegative are not yet fully understood. The protection against HIV, HBV, and HCV has been associated with multiple genetic polymorphisms and immunological factors such as T cell distribution. However, majority of studies have been conducted in sexually exposed subjects and data regarding persons who inject drugs (PWID) is limited. We aimed to describe whether IL-10 polymorphisms influence HIV, HBV, and HCV susceptibility and how exposure and seropositivity to these viruses influence T cell distribution among Caucasian PWID. A total of 345 PWID, 496 blood donors, and 47 healthy volunteers were recruited. The IL-10 –592C/A and –1082A/G polymorphisms were determined using Real-Time PCR and T cell distribution using multicolor flow cytometry. We found, that the presence of low IL-10 producing alleles –1082A and –592A protects highly exposed PWID against HIV and HBV infections. In terms of T cell distribution, similarly to sexually exposed ESN, individuals with parenteral exposure have increased immune activation, increased percentages of CD45RA+RO+ cells and lower CCR5 expression on CD4+ cells compared to healthy volunteers. The T cell distribution among triple infected individuals HIV+HBV+HCV+ was similar to the one seen in previous studies among HIV mono-infected individuals (lower percentages of CD4+ and increased immune activation) and therefore probably triggered by the HIV infection. HBV and/or HCV co-infections had a minimal effect to these changes. Additionally to HIV, HBV/HCV double-infection influenced only the percentages of CD4+ T cells and the seropositivity to these viruses has a minimal effect to T cell distribution. Whereas intravenous drug use appeared to influence T cell distribution towards immune activation and increase in HIV co-receptor CCR5 expression. eng
dc.language.iso eng et
dc.relation.ispartofseries Dissertationes medicinae Universitatis Tartuensis;252
dc.subject narkomaanid est
dc.subject HIV est
dc.subject B-hepatiidi viirus est
dc.subject C-hepatiidi viirus est
dc.subject serodiagnostika est
dc.subject biomarkerid est
dc.subject interleukiinid est
dc.subject T-lümfotsüüdid est
dc.subject narcotic addicts eng
dc.subject HIV eng
dc.subject hepatitis B virus eng
dc.subject hepatitis C virus eng
dc.subject serodiagnostics eng
dc.subject biomarkers eng
dc.subject interleukins eng
dc.subject T lymphocytes eng
dc.subject.other dissertatsioonid et
dc.subject.other ETD en
dc.subject.other dissertations en
dc.subject.other väitekirjad et
dc.title The influence of immunological markers to susceptibility to HIV, HBV, and HCV infections among persons who inject drugs eng
dc.title.alternative Immunoloogiliste faktorite mõju HIV-i, B-hepatiidi ja C-hepatiidi viirustesse nakatumisele süstivate narkomaanide hulgas est
dc.type Thesis eng


Failid selles nimetuses

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Näita lihtsat nimetuse kirjet

Otsi


Sirvi

Minu konto

Statistika