Show simple item record

dc.contributor.authorLamesoo, Katri
dc.contributor.authorAder, Angela
dc.date.accessioned2017-04-24T07:02:08Z
dc.date.available2017-04-24T07:02:08Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/55926
dc.description.abstractUuringu käigus seirati valikkursuste (valikainete) pakkumist Eesti gümnaasiumites. Selle käigus analüüsiti ühelt poolt, kuidas on valikainete pakkumise süsteem korraldatud, millest lähtuvad koolid valikkursuste pakkumisel ja kuidas mõistetakse valikainete rolli õppekavas. Teisalt uuriti, millest lähtuvad õpilased valikkursuste valimistel ning milline on nende rahulolu valikkursustega. Valimiks oli 137 kooli (76% Eesti keskharidust pakkuvatest õppeasutustest), andmeid koguti nii koolijuhtidelt (132) kui gümnasistidelt (2807). Uuringu käigus selgus, et suur osa gümnasistidest ei taju vastutust oma õppimise eest ega mõista alati oma kooli õppesüsteemi. Ka ei mängi valikkursused ja õppesuunad valdava osa õpilaste jaoks koolivalimisel olulist rolli.Samas hindasid õpilased oma kooli õppesüsteemi seda kõrgemalt, mida rohkem olid nad valida neid huvitavaid kursusi, seejuures ilmnesid selged erinevused suurte ja väikeste gümnaasiumite vahel, kuivõrd viimastes on kõige vähem rahulolu nii valikkursuste kui oma kooli õppesüsteemiga.et
dc.language.isoestet
dc.publisherTartu Ülikool, HaridusuuendusKeskuset
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectvalikkursused gümnaasiumiset
dc.subjectõpikäsituset
dc.subjectõppesuunad gümnaasiumiset
dc.titleMuutunud õpikäsituse rakendamise ja selleks erinevate valikute pakkumise seire korraldamine, sh gümnaasiumis valikkursuste rakendamise osaset
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/workingPaper
dc.typeWorking Paperet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record