Show simple item record

dc.contributor.advisorTorop, Peeter, juhendaja
dc.contributor.authorNetchvolodov, Gleb
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkondet
dc.date.accessioned2017-07-04T14:22:44Z
dc.date.available2017-07-04T14:22:44Z
dc.date.issued2017-07-04
dc.identifier.isbn978-9949-77-503-3
dc.identifier.isbn978-9949-77-504-0 (pdf)
dc.identifier.issn1406–6033
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/57092
dc.descriptionVäitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsiooneet
dc.description.abstractKäesolevas väitekirjas modelleeritakse redutseeritud arhitektuuriga graafiliste kujutiste (RPA – Reduced Pictorial Architecture) võimalikke kasutusviise keeruliste ja abstraktsete mõisteliste kategooriate representeerimisel. Tehisintellekti arendus on võimatu ilma masinnägemise kui arvutite peamise vastuvõtukanali uuringuteta ja semiootiline lähenemisnurk antud probleemile avab uusi võimalusi masinnägemise instrumentide väljatöötamisel. Tänapäeval on masinnägemise disaini uuringud ja arendustöö koondunud peamiselt neuro- ja biomehaanika ja teiste nö täppisteaduste valdkonda. Semiootika ja eelkõige visuaalsemiootika kaasamine võimaldab teoreetiliselt mõtestada ja praktiliselt teostada graafiliselt redutseeritud kujutiste disaini strateegiat, mis analüüsib väljendus- ja sisuplaani, formaalsete ja semantiliste elementide kombinatoorikat. RPA-d käsitletakse kui teatud märgitüüpi, milles teadete edastamise ja nende tõlgendamise mehhanism väljub kujutise sisese plastilise keele ja kitsa semantilise konteksti raamest.et
dc.description.abstractThis dissertation attempts to modeling plausible application of reduced pictorial images that can be called as RPA (Reduced Pictorial Architecture) on practical complications of abstract and complex categories representation through simplified visual structures. This segment of pictorial semiotics can be used as one of research and development instruments in the field of machine vision development. The development of artificial intelligence is impossible without research in the field of computer vision as one of the main channels of perception. In fact, in recent years in such studies, more consideration has been given to neuro- and bio - mechanics, as well as to other precise disciplines. Semiotics, and, above all, visual semiotics, unfortunately are not at this stage of the research, essentially important mechanisms in the field, although an applied semiotic approach to this issue seems to be very productive. As one of certain meaning-making activation tools, the reduced images proposed above, can be considered. The design strategy of such images is may be a way of required formal and semantic elements combinatorics, that is reflected in articles included in the thesis
dc.language.isoenget
dc.relation.ispartofseriesDissertationes semioticae Universitatis Tartuensis;26
dc.subjectraalnägemineet
dc.subjectinfograafikaet
dc.subjectvisuaalsemiootikaet
dc.subjectgraafiline disainet
dc.subjectcomputer visionen
dc.subjectinfographicsen
dc.subjectvisual semioticsen
dc.subjectgraphic designen
dc.subject.otherdissertatsioonidet
dc.subject.otherETDen
dc.subject.otherdissertationsen
dc.subject.otherväitekirjadet
dc.titlePictorially simplified images as machine vision design tool: semiotics approachen
dc.title.alternativeGraafiliselt redutseeritud kujutised kui masinnägemise disaini vahend: semiootiline lähenemineet
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record