Facebooki kasutuse dimensioonide seosed isiksuse, eluga rahuloluga ja sotsiaalse võrdlusega

Näita lihtsat nimetuse kirjet

dc.contributor.advisor Täht, Karin, juhendaja
dc.contributor.advisor Rozgonjuk, Dmitri, juhendaja
dc.contributor.author Kuljus, Joosep Kristjan
dc.contributor.other Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond et
dc.contributor.other Tartu Ülikool. Psühholoogia instituut et
dc.date.accessioned 2017-07-17T11:33:28Z
dc.date.available 2017-07-17T11:33:28Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10062/57239
dc.description.abstract Enam kui miljardi igapäevase kasutajaga Facebook pakub väga hea ülevaate ühiskonnas toimuvatest sotsiaalsetest protsessidest. Facebooki kasutamisel võib selle kasutajale olla nii positiivseid kui negatiivseid mõjusid, mistõttu on oluline uurida neid täpsemalt uurida. Antud uurimistöös uuritakse Facebooki kasutamise erinevate dimensioonide (aktiivne-avalik, aktiivne-privaatne ja passiivne) seoseid isiksusega, eluga rahuloluga ja kalduvusega sotsiaalsele võrdlusele. Uurimistöö raames koostatud küsimustikuga (sotsiaal-demograafilised andmed; Facebooki kasutamise skaala; eluga rahulolu skaala; kalduvus sotsiaalsele võrdlusele; isiksusetest) koguti analüüsimiseks 318 vastaja andmeid. Vastajad olid vanuses 18-64 (M = 26.69, SD = 9.06; 87.74% naised). Töös leiti, et neurootilisus, ekstravertsus ja kalduvus sotsiaalsele võrdlusele on korrelatsioonis Facebooki kasutamise skooridega. Facebooki kasutamist ja selle dimensioone saab ennustada kalduvusest sotsiaalsele võrdlusele ja ekstravertsusest. Eluga rahulolu ja Facebooki kasutamise vahel seoseid ei leitud. et
dc.language.iso est et
dc.publisher Tartu Ülikool et
dc.subject Facebooki kasutamine et
dc.subject isiksus et
dc.subject eluga rahulolu et
dc.subject sotsiaalne võrdlus et
dc.subject Facebook use en
dc.subject personality en
dc.subject life satisfaction en
dc.subject tendency toward social comparison en
dc.subject.other üliõpilastööd et
dc.title Facebooki kasutuse dimensioonide seosed isiksuse, eluga rahuloluga ja sotsiaalse võrdlusega et
dc.title.alternative Relations between different types of Facebook use, personality, life satisfaction and tendency towards social comparison en
dc.type Thesis en


Failid selles nimetuses

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Näita lihtsat nimetuse kirjet

Otsi


Sirvi

Minu konto

Statistika