Tasu ja karistuse tundlikkuse, emotsioonide regulatsioonide raskuste ja söömishäirete sümptomite seosed

Näita lihtsat nimetuse kirjet

dc.contributor.advisor Akkermann, Kirsti, juhendaja
dc.contributor.advisor Kukk, Katrin, juhendaja
dc.contributor.author Kure-Pohhomov, Juudit
dc.contributor.other Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond et
dc.contributor.other Tartu Ülikool. Psühholoogia instituut et
dc.date.accessioned 2017-07-17T11:38:48Z
dc.date.available 2017-07-17T11:38:48Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10062/57240
dc.description.abstract Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli uurida tasu ja karistuse tundlikkuse, emotsioonide regulatsiooni raskuste ja söömishäirete sümptomite (rõhuasetusega liigsöömisel) seoseid. Valim koosnes 541 naissoost isikust (vanuses 19–65 aastat), kes olid täitnud BIS/BAS-skaalad (Behavioural Inhibition System and Behavioural Activation System scales), Emotsioonide Reguleerimise Raskuste Skaala (ERRS) ja Söömishäirete Hindamise Skaala (SHS). Leiti, et BIS-skaala oli mõõdukas negatiivses seoses ERRSi alaskaaladega ning SHSi alaskaaladega liigsöömine ja hõivatus välimusest ja kehakaalust. Gruppide võrdluses saavutasid keskmiselt kõrgemaid skoore kõigil ERRS ja liigsöömise ja hõivatus välimusest alaskaaladel madala karistuse ja kõrge tasu tundlikkusega inimesed, ent madala karistuse ja madala tasu tundlikkusega inimestel ilmnes keskmiselt kõrgem skoor just SHSi alaskaalal piiramine. Huvitavalt ei erinenud need kaks gruppi omavahel hõivatus välimusest alaskaalal. Sellest tulenevalt võib oletada, et emotsioonide regulatsiooni raskuste ja söömishäire sümptomite väljendumiseks on oluline eelkõige karistuse tundlikkus, aga tasu tundlikkus võib olla oluline marker eristamaks söömise piiramist ja liigsöömist. et
dc.language.iso est et
dc.publisher Tartu Ülikool et
dc.subject tasu tundlikkus et
dc.subject karistuse tundlikkus et
dc.subject liigsöömishäire et
dc.subject emotsioonide reguleerimise raskused et
dc.subject emotsioonid et
dc.subject söömishäired et
dc.subject reward sensitivity en
dc.subject punishment sensitivity en
dc.subject binge eating en
dc.subject emotion dysregulation en
dc.subject emotions en
dc.subject eating disorders en
dc.subject.other üliõpilastööd et
dc.title Tasu ja karistuse tundlikkuse, emotsioonide regulatsioonide raskuste ja söömishäirete sümptomite seosed et
dc.title.alternative Associations between reward and punishment sensitivity, emotions dysregulation and eating disorders symptoms en
dc.type Thesis en


Failid selles nimetuses

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Näita lihtsat nimetuse kirjet

Otsi


Sirvi

Minu konto

Statistika