WISC-IV sõnavara alltesti kohandamine eesti oludele – pilootuurimus 9-11-aastastel lastel

Näita lihtsat nimetuse kirjet

dc.contributor.advisor Pruulmann, Katrin, juhendaja
dc.contributor.advisor Raidvee, Aire, juhendaja
dc.contributor.other Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond et
dc.contributor.other Tartu Ülikool. Psühholoogia instituut et
dc.date.accessioned 2017-07-17T11:45:54Z
dc.date.available 2017-07-17T11:45:54Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10062/57241
dc.description.abstract Antud uurimistöö eesmärgiks oli leida Eesti laste valimile sobiv sõnavarakomplekt WISC-IV sõnavara alltesti baasil. Andmed koguti eesti keelde tõlgitud ja täiendatud WISC-IV sõnavara alltestiga (35 sõna) 119 normaalvalimi lapselt vanuses 9...11 ning klassidest II kuni IV. Analüüsi käigus hinnati sõnavaratesti skaala sobivust Eesti kultuuriruumi ja selle psühhomeetrilisi omadusi: dimensionaalsust, sõnade raskust ja korrelatsiooni. Saadud tulemuste põhjal valiti välja sobiv sõnavarakomplekt (32 sõna) ja pandi sõnad raskusjärjestusse. Saadud sõnavarakomplekti kohta moodustati ka pilootnormid vanustele 9 kuni 11. et
dc.language.iso est et
dc.publisher Tartu Ülikool et
dc.subject WISC-IV sõnavara alltest et
dc.subject laste sõnavara et
dc.subject Eesti pilootnormid et
dc.subject WISC-IV vocabulary subtest en
dc.subject children’s vocabulary en
dc.subject pilot norms for Estonia en
dc.subject.other üliõpilastööd et
dc.title WISC-IV sõnavara alltesti kohandamine eesti oludele – pilootuurimus 9-11-aastastel lastel et
dc.title.alternative Adaptation of WISC-IV vocabulary subtest into Estonian – pilot study in children aged from 9 to 11 en
dc.type Thesis en


Failid selles nimetuses

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Näita lihtsat nimetuse kirjet

Otsi


Sirvi

Minu konto

Statistika