Virtuaalreaalsuses eksponeerimise mõju pulsile ning subjektiivsele ärevusele

Näita lihtsat nimetuse kirjet

dc.contributor.advisor Laas, Kariina, juhendaja
dc.contributor.author Lang, Kadi
dc.contributor.other Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond et
dc.contributor.other Tartu Ülikool. Psühholoogia instituut et
dc.date.accessioned 2017-07-17T11:49:18Z
dc.date.available 2017-07-17T11:49:18Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10062/57242
dc.description.abstract Senised uuringud on subjektiivsete ning objektiivsete mõõdikute vahelisi seoseid vaadates saanud vastakaid tulemusi. Lisaks pole kindel, kas virtuaalreaalsuses (VR) esinemisele eksponeerimine suudab tekitada pulsireaktsiooni. Selle töö eesmärgiks oli uurida, kuidas muutuvad VR-is kõnet pidades või mängides eksponeerimissessiooni lõikes pulss ning subjektiivne ärevus ning millised on nende näitajate omavahelised seosed. Kaks gruppi pidasid kõnesid, kusjuures ainuke erinevus oli VR-keskkonna kvaliteedis. Kontrollgrupp mängis erinevaid VR-mänge. Kontrollgrupp erines pidevalt kõnegruppidest nii pulsi kui ka subjektiivse ärevuse poolest: eksponeerimiste keskmine pulss ning ärevus olid madalamad. Lisaks oli kõnegruppidel kolmandal eksponeerimisel madalam pulss ning ärevus võrreldes esimese eksponeerimisega. VR-keskkonna kvaliteedierinevus ei kajastunud kõnegruppide vahelistes erinevustes. Pulsi ning subjektiivsete näitajate vahel puudusid seosed nii mängu- kui ka kõnegruppides. Lahtiseks jääb, kuidas leitud erinevused mõjutavad eksponeerimise efektiivsust. et
dc.language.iso est et
dc.publisher Tartu Ülikool et
dc.subject virtuaalreaalsus et
dc.subject eksponeerimine et
dc.subject esinemisärevus et
dc.subject pulss et
dc.subject subjektiivne ärevus et
dc.subject virtual reality en
dc.subject exposure en
dc.subject performance anxiety en
dc.subject heart rate en
dc.subject subjective anxiety en
dc.subject.other üliõpilastööd et
dc.title Virtuaalreaalsuses eksponeerimise mõju pulsile ning subjektiivsele ärevusele et
dc.title.alternative Effect of virtual reality exposure on heart rate and perceived anxiety en
dc.type Thesis en


Failid selles nimetuses

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Näita lihtsat nimetuse kirjet

Otsi


Sirvi

Minu konto

Statistika