Show simple item record

dc.date.accessioned2017-08-28T09:12:46Z
dc.date.available2017-08-28T09:12:46Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/57647
dc.description.abstractUuring annab ülevaate 2015. aastal Eesti kõrgkoolide lõpetanute õpingute-aegsest ja lõpetamisejärgsetest tegevustest, toimetulekust tööturul ning omandatud pädevustest ja rahulolust õpingutega. Uuring viidi läbi veebiküsitluse vormis, millele vastasid nii Eesti päritolu kui siin välisüliõpilastena õppinud tudengid (viimaste lõpetamisaastad 2013-2015). Lisaks viidi läbi intervjuud välisüliõpilastega, saamaks neilt täpsemat tagasisidet välisüliõpilaste õpingutega rahulolu osas. Uuringust selgus, et üldiselt on Eesti kõrgkoolide vilistlaste rahulolu omandatud haridusega kõrge, eriti eriala valiku ja tööturul toimetulekuga samas kui vähem ollakse rahul praktikavõimaluste ning õppetöö korraldusega. Seda kinnitasid nii Eesti päritolu kui välistudengid. Ka iseloomustab Eesi kõrgkoolides õppijaid aktiivsus tööturul - võrreldes varasemate aastatega on kasvanud nende vilistlaste osakaal, kes õpingute ajal töötavad. Pärast õpinguid on kõrge tööturul hõivatute osakaal (84% vastanutest), seejuures 3/4 lõpetanutest töötab oma erialale lähedasel töökohal. Peaaegu pooled vilistlased jätkavad edasiõppimist või kavatsevad seda lähitulevikus teha.et
dc.language.isoestet
dc.publisherErnst & Younget
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/*
dc.subjectkõrghariduset
dc.subjectvilistlasedet
dc.subjectkõrgkoolidet
dc.subjectrahuloluet
dc.titleEesti kõrgkoolide 2015. aasta vilistlaste uuringet
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/reportet


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia