Présenter des ouvrages académiques en sciences humaines et sociales en français et en estonien. Pistes contrastives pour étudier les cultures discursives dans les comptes rendus de lecture français et estoniens

Näita lihtsat nimetuse kirjet

dc.contributor.advisor Paveau, Marie-Anne, juhendaja
dc.contributor.advisor Kirss, Tiina Ann, juhendaja
dc.contributor.advisor Treikelder, Anu, juhendaja
dc.contributor.author Käsper, Marge
dc.contributor.other Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond et
dc.date.accessioned 2017-09-13T11:01:08Z
dc.date.available 2017-09-13T11:01:08Z
dc.date.issued 2017-09-13
dc.identifier.isbn 978-9949-77-551-4
dc.identifier.isbn 978-9949-77-552-1 (pdf)
dc.identifier.issn 1736-4922
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10062/57816
dc.description.abstract Doktoritöö uurib eesti ja prantsuse akadeemilistes ajakirjades ilmunud raamatuarvustuste põhjal, kuidas tutvustakse akadeemilisi teoseid Eestis ja kuidas Prantsusmaal. Millest alustatakse, kuidas resümeeritakse ja millised on väärtuskriteeriumid, millest lähtuvalt teoseid kommenteeritakse? Läbivaks uurimisteljeks on tekstis laiematele sotsio-kultuurilistele eeldustele viitamine (eeldiskursused). Võrreldava tekstizanri kaudu uuritakse nende küsimuste kaudu kõrvutavalt kahe keeleruumi akadeemiliste kogukondade kirjutuspraktikaid (diskursiivset kultuuri). Peamisteks võrdlusvaldkondadeks on keeleteadus ja ajalugu, peamisteks võrreldavateks teadusajakirjadeks on eesti kontekstis Keel ja Kirjandus ja Tuna ning prantsuse kontekstis ajakiri Langage et Société ja Annales. Histoire, Sciences Sociales. Metodoloogiliselt asetub töö akadeemilise diskursuse uurimise teemavälja, kus rõhuasetus seatakse kontrastiivsetele uuringutele ning prantsuse keeleruumile. Laiem ülevaade antakse prantsuse diskursuseanalüüsi erinevatest algsuundadest (Foucault, Pêcheux, St.Cloud’ leksikomeetria koolkond), et keskenduda neid suundi keeleõppe ja kognitiivse paradigma raames siduvale kontrastiivsele diskursuseanalüüsile. Täpsemad analüüsiaspektid raamatuarvustuste analüüsimisel on alustused (incipit), struktureerimispraktikad ja nende kommenteerimine, selguse-kriteeriumi leksikaalsed mainimised (märksõna clarté prantsuse keeles ja selge eesti keeles) ning antud aspektide muutumine või püsimine ajas, kõrvutades 2005. ja 2015. a. andmeid. et
dc.description.abstract The thesis analyses how academic books are presented in book reviews in Estonia and in France. The thesis will study what is said about books and how – how the texts begin, how books are presented and what the criteria of evaluation are. A particular focus is on the study of presumed references (pre-discourses) in the texts. The general methodological framework of the thesis is academic discourse analysis, with special focus on contrastive study and on French research in the field. First, a broader overview is provided of French approaches to discourse analysis, which are combined with contrastive discourse analysis to study socio-cognitive representations and linguistic signals of discursive culture reflected in book reviews. The aspects studied are initial sequences (incipit), comments and practices of structuring, lexical mentions of the concept of clarity (clarté in French et selge in Estonian) and diachronic evolution of the categories considered in data from 2005 and 2015. The thesis looks at two disciplines, history and linguistics. The journals compared are Keel ja Kirjandus and Tuna. Ajalookultuuri ajakiri in the Estonian context and Langage et Société and Annales. Histoire, Sciences Sociales in the French context. On the basis of the analysis of book reviews published in these Estonian and French academic journals, the thesis studies academic practices and values of two ethnolinguistic discursive communities and a discursive culture reflected in the texts en
dc.language.iso fra fra
dc.relation.ispartofseries Dissertationes philologiae romanicae Universitatis Tartuensis;7
dc.subject prantsuse keel et
dc.subject eesti keel et
dc.subject diskursusanalüüs et
dc.subject French language en
dc.subject Estonian language en
dc.subject discourse analysis en
dc.subject.other dissertatsioonid et
dc.subject.other ETD en
dc.subject.other dissertations en
dc.subject.other väitekirjad et
dc.title Présenter des ouvrages académiques en sciences humaines et sociales en français et en estonien. Pistes contrastives pour étudier les cultures discursives dans les comptes rendus de lecture français et estoniens fra
dc.title.alternative Reviewing Academic Books in the Humanities and Social Sciences. Contrastive Analysis of Estonian and French Discursive Cultures en
dc.title.alternative Akadeemiliste teoste tutvustamine sotsiaal-ja humanitaarteadustes. Kontrastiivseid analüüsivõimalusi eesti ja prantsuse diskursiivsete kultuuride uurimiseks et
dc.type Thesis et


Failid selles nimetuses

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Näita lihtsat nimetuse kirjet

Otsi


Sirvi

Minu konto

Statistika