Kahe Parkinsoni tõve tardumisküsimustiku eesti keelde kohandamine: esmase piloteerimise tulemused ja seosed kõnnikiiruse ning kognitiivse funktsiooniga tardumisega ja tardumiseta patsientidel

Failid selles nimetuses

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Otsi


Sirvi

Minu konto

Statistika