Show simple item record

dc.contributor.advisorNarusson, Dagmar, juhendaja
dc.contributor.authorPerillus, Laura
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Ühiskonnateaduste instituutet
dc.date.accessioned2018-06-25T10:06:20Z
dc.date.available2018-06-25T10:06:20Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/60958
dc.description.abstractKiiresti muutuvas ühiskonnas on parema toimetuleku nimel oluline olla teadlik erinevatest tööalastest võimalustest. Karjäärinõustamine on üks vahend, mis toetab inimest tööalaste otsuste langetamisel. Antud uurimistöö eesmärk oli mõista tööelus muutusi tegevate inimeste tõlgendusi karjäärinõustamise kogemuse kohta. Lähtuvalt töö eesmärgist, püstitasin endale kolm uurimisküsimust, millele uuringu käigus soovisin vastuseid leida. 1. Mis ajendab kliente karjäärinõustamise teenust valima nende endi sõnul? 2. Millistele aspektidele pööravad karjäärinõustamises osalenud tähelepanu nõustamise kogemusele tagasi mõeldes? 3. Milliseid muudatusi võtsid kliendid ette pärast karjäärinõustamist nende endi kirjelduste põhjal? Esimesele uurimisküsimusele saadud vastustest selgus, et valdavalt olid karjäärinõustaja juurde minemise põhjused seotud töökoha vahetamise, erialase töö otsimise, karjäärialase info saamisega ja motivatsiooni leidmisega. Samuti taheti saada soovitusi elulookirjelduste kohta. Uurimuses osalejad ei toonud välja konkreetseid ootuseid karjäärinõustamise eel, vaid olid huvitatud, kuidas karjäärinõustaja nende tööalasele olukorrale läheneb. Infot Eesti Töötukassa ESFi karjäärinõustajate kohta leiti peamiselt internetist, ajalehest või saadi soovitus tuttavalt või healt sõbralt. Teisele uurimisküsimusele saadud vastustest ilmnes, et kõige olulisemana tuuakse välja nõustaja ja nõustatava vahelist suhet. Uurimuses osalejad toovad välja, et tänu heale nõustamissuhtele olid nad palju motiveeritumad ning tundsid, et nende muredest hoolitakse. Samuti toodi välja, et karjäärinõustaja aitas toime tulla erinevate raskustega, mis tööalaselt esinesid. Karjäärinõustamine juhatas neid inimesi, keda intervjueerisin, end süvitsi analüüsima ja leidma endas potentsiaali proovida tööturul uusi valdkondi. Nõustamine andis kinnitust, et leidub võimalusi ja neis on julgust midagi juurde õppida. Kolmandale uurimisküsimusele saadud vastustest tuli välja, et karjäärinõustaja aitas parandada ning paremaks muuta elulookirjeldusi ja kaaskirju. Uurimuses osalejad rõhutavad, et tänu sellele on neid tööalastel kandideerimistel saatnud rohkem edu kui varem. Samuti toovad osalejad välja, et nõustamine andis emotsionaalselt väga palju tuge juurde. Uurimusest tuleb välja, et tööalane elu on ühenduses ka kõige muuga, mis võib mõjutada soovitud tulemuste elluviimist. Antud teemat saab edasi uurida mitmest erinevast vaatenurgast. Esiteks võiks võtta sihtgrupiks töötud ning teada saada, kuidas kirjeldavad nemad karjäärinõustamisele minemise põhjuseid ning uurida, kuidas on see neid tööelus edasi aidanud. Samuti võiks võtta üheks sihtgrupiks noored ning uurida nendelt, kuidas nad saavad aru karjäärinõustamise vajalikkusest. Huvitav oleks ka uurida karjäärinõustamisel käinud noorte tegemisi 3-5 aastat hiljem, et teada saada, kui palju mõjutas karjäärinõustaja nende tehtud otsuseid.et
dc.description.urihttps://www.ester.ee/record=b5151693*est
dc.language.isoesten
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsopenAccessen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/*
dc.subject.otherbakalaureusetöödet
dc.subject.otherkarjäärinõustamineet
dc.subject.otherkarjääriplaneerimineet
dc.subject.othernõustajadet
dc.subject.otherkogemusedet
dc.subject.othertööet
dc.titleKarjäärinõustamise kogemuse väärtus tööeluset
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess