Suurendatud õhuniiskuse mõju arukase (Betula pendula Roth.) ja hübriidhaava (Populus tremula L. x P. tremuloides Michx.) valguskaitse strateegiatele

Näita lihtsat nimetuse kirjet

dc.contributor.advisor Mänd, Pille, juhendaja et
dc.contributor.advisor Rusalepp, Linda, kaasjuhendaja et
dc.contributor.author Kirsimagi, Mari-Liis
dc.contributor.other Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond et
dc.contributor.other Tartu Ülikool. Botaanika osakond et
dc.date.accessioned 2018-07-10T09:04:47Z
dc.date.available 2018-07-10T09:04:47Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10062/61279
dc.description.abstract Eestis on tulevikus prognoositud aasta keskmise sademete hulga ja seega keskmise õhuniiskuse suurenemist. Selle võimaliku mõju uurimiseks Eesti metsaökosüsteemidele on rajatud FAHM (Free Air Humidity Manipulation) katseala, kus manipuleeritakse suurenenud õhuniiskusega Eesti metsanduses kasutatavaid kiirekasvulisi puid. Antud töö eesmärgiks oli uurida suurenenud õhuniiskuse mõju arukase (Betula pendula Roth.) ja hübriidhaava (Populus tremula L. x P. tremuloides Michx.) fotosünteesi efektiivsusele ja valguskaitse strateegiatele rakendamisele kasvuperioodi erinevates faasides. Selleks mõõdeti kolmel korral kasvuperioodi jooksul lehtede klorofülli fluorestsentsi parameetreid ning määrati nende pigmentide sisaldus. Tulemustest selgus, et arukased hoidsid suve vältel suurendatud õhuniiskuse tingimustes hübriidhaabadest efektiivsemalt fotokeemilist võimekust stabiilsena. Arukased suurendasid kõrgema õhuniiskuse tingimustes suve lõpu poole karotenoidide kontsentratsiooni ja vähendasid valgustpüüdvate antennikomplekside osakaalu. Hübriidhaaval oli kõrgema õhuniiskuse tingimustes suurenenud karotenoidide vahendatud mittefotokeemilise kustutamise aktiivsus. Sügisel oli oluliseks valguskaitse mehhanismiks ka antotsüaniinide kogunemine. Käesolev töö näitas, et suurenenud õhuniiskus lükkas hübriidhaaval lehtede vananemist edasi. et
dc.language.iso est et
dc.publisher Tartu Ülikool et
dc.rights openAccess et
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ *
dc.subject hybrid aspen et
dc.subject silver birch et
dc.subject photosynthesis et
dc.subject increased air humidity et
dc.subject photoprotection et
dc.subject clorophyll fluorescence et
dc.subject.other bakalaureusetööd et
dc.subject.other õhuniiskuse suurendamine et
dc.subject.other valguskaitse et
dc.subject.other fotosüntees et
dc.subject.other klorofülli fluoresents et
dc.subject.other arukask et
dc.subject.other hübriidhaab et
dc.title Suurendatud õhuniiskuse mõju arukase (Betula pendula Roth.) ja hübriidhaava (Populus tremula L. x P. tremuloides Michx.) valguskaitse strateegiatele et
dc.type Thesis et


Failid selles nimetuses

Selle nimetusega on seotud järgmised litsentsi failid:

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Näita lihtsat nimetuse kirjet

openAccess Kui pole teisiti märgitud, kirjeldatakse litsentsi järgnevalt openAccess

Otsi


Sirvi

Minu konto

Statistika