Boreaalsed metsad Eestis ja nendega seotud ökosüsteemiteenused

Näita lihtsat nimetuse kirjet

dc.contributor.advisor Kook, Ene, juhendaja et
dc.contributor.author Lillipuu, Epp Maria
dc.contributor.other Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond et
dc.contributor.other Tartu Ülikool. Botaanika osakond et
dc.date.accessioned 2018-07-10T09:32:41Z
dc.date.available 2018-07-10T09:32:41Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10062/61280
dc.description.abstract Boreaalne mets on maailmas üks olulisemaid bioome, mis pakub inimestele erinevaid ökosüsteemide teenuseid. Töö esimene pool annab ülevaate Eestis kasvavatest Põhja-Euroopa boreaalsete metsade elupaigatüüpidest, tüübirühmadest ja kasvukohatüüpidest ning nende seisukorrast Eestis. Töö teises osas kirjeldatakse erinevaid ökoüsteemide teenuste klassifitseerimise süsteeme ning kirjeldatakse CICES’i süstemaatikat järgides Eesti boreaalsete metsade pakutavaid ökosüsteemiteenuseid. et
dc.language.iso est et
dc.publisher Tartu Ülikool et
dc.rights openAccess et
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ *
dc.subject ecosystem services et
dc.subject boreal forest et
dc.subject forest habitat type et
dc.subject forest site type group et
dc.subject forest site type et
dc.subject CICES et
dc.subject.other bakalaureusetööd et
dc.subject.other ökosüsteemi teenused et
dc.subject.other metsakasvukohatüübid et
dc.subject.other boreaalsed metsad et
dc.subject.other metsa elupaigatüübid et
dc.subject.other metsa elupaiga tüübirühmad et
dc.title Boreaalsed metsad Eestis ja nendega seotud ökosüsteemiteenused et
dc.type Thesis et


Failid selles nimetuses

Selle nimetusega on seotud järgmised litsentsi failid:

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Näita lihtsat nimetuse kirjet

openAccess Kui pole teisiti märgitud, kirjeldatakse litsentsi järgnevalt openAccess

Otsi


Sirvi

Minu konto

Statistika