Erikaelsus hariliku nurmenuku (Primula veris) killustunud populatsioonides

Näita lihtsat nimetuse kirjet

dc.contributor.advisor Aavik, tsipe, juhendaja et
dc.contributor.author Kaldra, Marianne et
dc.contributor.other Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond et
dc.contributor.other Tartu Ülikool. Botaanika osakond et
dc.date.accessioned 2018-07-10T09:45:44Z
dc.date.available 2018-07-10T09:45:44Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10062/61281
dc.description.abstract Käesoleva töö eesmärgiks on uurida kasvukohtade killustumise mõju heterostüülse hariliku nurmenuku (Primula veris) morfoloogiliselt eri tüüpi isendite (nii-öelda S- ja L-morfid, mille tolmukate ja emaka pikkus isetolmlemise vältimiseks erineb) tasakaalule ning analüüsida selle võimalikke evolutsioonilisi tagajärgi. Kirjanduslik pool annab ülevaate kasvukohtade killustumise mõjust elurikkusele, erikaelsusest ning sellest, millised tagajärjed on killustumisel erikaelsusele. Töö hõlmab ka uurimuslikku osa killustunud kasvukohtade hariliku nurmenuku populatsioonidest. Uuritakse, millised kasvukohtade killustumisega seotud tegurid võivad mõjutada S- ja L-morfide osakaalu killustunud populatsioonides ning kas morfide tasakaalust hälbimisega kaasneb mõju ka geneetilisele mitmekesisusele. et
dc.language.iso est et
dc.publisher Tartu Ülikool et
dc.rights openAccess et
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ *
dc.subject consequences of fragmentation et
dc.subject habitat fragmentation et
dc.subject Primula veris et
dc.subject morph balance et
dc.subject heterostyly et
dc.subject genetic diversity et
dc.subject nature conservation et
dc.subject.other bakalaureusetööd et
dc.subject.other kasvukohtade killustumine et
dc.subject.other kasvukohtade killustumise tagajärjed et
dc.subject.other erikaelsus et
dc.subject.other heterostüülia et
dc.subject.other geneetiline mitmekesisus et
dc.subject.other looduskaitse et
dc.subject.other harilik nurmenukk et
dc.subject.other morfide tasakaal et
dc.title Erikaelsus hariliku nurmenuku (Primula veris) killustunud populatsioonides et
dc.type Thesis et


Failid selles nimetuses

Selle nimetusega on seotud järgmised litsentsi failid:

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Näita lihtsat nimetuse kirjet

openAccess Kui pole teisiti märgitud, kirjeldatakse litsentsi järgnevalt openAccess

Otsi


Sirvi

Minu konto

Statistika