Metsa maastikulise struktuuri ja järjepidevuse mõju elurikkusele

Näita lihtsat nimetuse kirjet

dc.contributor.advisor Helm, Aveliina, juhendaja et
dc.contributor.author Runnel, Annabel et
dc.contributor.other Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond et
dc.contributor.other Tartu Ülikool. Botaanika osakond et
dc.date.accessioned 2018-07-10T09:55:25Z
dc.date.available 2018-07-10T09:55:25Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10062/61282
dc.description.abstract Bakalaureusetöö eesmärgiks oli anda ülevaade sellest, kuidas elurikkuse kujunemist ja säilimist mõjutab metsade maastikuline struktuur – metsaalade vaheline sidusus ning elupaiga olemasolu ajas ja ruumis. Metsamajanduse planeerimine maastikulisel skaalal on oluline säilitamaks metsaga seotud liikide hea levik killustunud maastikes ja ökoloogiliselt väärtuslikud elupaigad. Töös uuriti Lõuna-Eestis paiknevate 100 metsaala näitel, kuidas mõjutab ajalooline kui ka tänapäevane metsade pindala tänapäevast soon- ja sammaltaimede elurikkust. et
dc.language.iso est et
dc.publisher Tartu Ülikool et
dc.rights openAccess et
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ *
dc.subject continuity et
dc.subject colonization credit et
dc.subject forest et
dc.subject biodiversity et
dc.subject habitat fragmentation et
dc.subject landscape structure et
dc.subject.other bakalaureusetööd et
dc.subject.other maastiku struktuur et
dc.subject.other elupaikade fragmenteerumine et
dc.subject.other järjepidevus et
dc.subject.other sisserändeviive et
dc.subject.other mets et
dc.subject.other liigirikkus et
dc.title Metsa maastikulise struktuuri ja järjepidevuse mõju elurikkusele et
dc.type Thesis et


Failid selles nimetuses

Selle nimetusega on seotud järgmised litsentsi failid:

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Näita lihtsat nimetuse kirjet

openAccess Kui pole teisiti märgitud, kirjeldatakse litsentsi järgnevalt openAccess

Otsi


Sirvi

Minu konto

Statistika